Uppmaningen från Mölndals stad: Tappa upp vatten

Ventiler i vattenledningarna till Balltorp ska bytas. När det görs kommer vattnet att vara avstängt. Inför arbetet uppmanas invånare att tappa upp vatten.