Utsläppen minskar i Mölndal – men inte tillräckligt snabbt

I Mölndal minskar utsläppen av växthusgaser. Men de satta målen nås inte om minskningen fortsätter i samma takt.
– Vi behöver göra mer, säger Frida Brännborn Torbäck, utvecklingsledare för miljö och klimat i Mölndals stad.