Vägarbete i Lindome: ”Ska öka trafiksäkerheten”

Nu ska Lindome bli säkrare för fotgängare och cyklister. Det ska byggas farthinder vid tre övergångspassager på Gamla Riksvägen.
Arbetet ska pågå under tre veckor.