Vändningen: Mer pengar till att bekämpa parkslide och jätteloka

Invasiva arterna parkslide, kanadensiskt gullris, jättebalsamin och jätteloka tränger ut en stor del av vår egen artflora. Nu har regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna beslutat skjuta tillbaka 150 miljoner kronor till den sedan tidigare bantade naturvårdsbudgeten.