Under 2022 kommer pensionärer i Mölndal få seniorkort. Kostnaden, tillsammans med fritidskort för högstadieungdomar, blir cirka elva miljoner årligen.
Under 2022 kommer pensionärer i Mölndal få seniorkort. Kostnaden, tillsammans med fritidskort för högstadieungdomar, blir cirka elva miljoner årligen. Bild: Jerry Lövberg

Vändningen: Seniorkort återinförs i Mölndal under 2022: ”Vill inte vänta längre”

Seniorkorten i kollektivtrafiken återinförs under nästa år.
– Det vore fel att säga att vi ville ha med den här frågan till valet, säger Kristian Vramsten (M).

ANNONS

Den grönblå budgeten för nästa år har presenterats. Den innehåller bland annat satsningar på fler tjänster inom förskola och skola liksom inom omsorgssektorn. Och den fråga som debatterats flitigast på Mölndals-Postens åsiktssida de senaste åren, fria kollektivtrafikresor för pensionärer, får nu ett förändrat svar. Under 2022 kommer seniorkorten att återinföras.

– Vi har kommit till vägs ände. Västtrafik vill inte ändra sig och vi vill inte vänta längre, säger Kristian Vramsten.

LÄS MER:Nya seniorkort kan bli verklighet först nästa år

”Västtrafik har varit väldigt sega”

När den blågröna majoriteten tog över efter valet 2018 fattades beslut om att ta bort seniorkorten för 65-plussarna, däremot fick 75-plussare ett kollektivtrafikkort. Under tiden har majoriteten förhandlat med Västtrafik.

Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens ordförande.
Kristian Vramsten (M), kommunstyrelsens ordförande. Bild: Emmy Jonsson

– Vi ville säkra att vi inte behövde betala för kort som aldrig nyttjades och samtidigt ville vi kunna ha möjlighet att ta ut en egenavgift på 300–500 kronor per år från de pensionärer som hämtade ut korten.

I diskussionerna med Västtrafik ska beskeden ha varit att det så kallade intäktsbortfallet inte var särskilt stort samt att Mölndals stad inte kommit vidare i frågan om att införa någon form av egenavgift.

– Vi väntar inte längre för Västtrafik har varit väldigt sega i den här frågan, säger Kristian Vramsten.

LÄS MER:Det var Moderaterna som tog bort seniorkorten i Mölndal

LÄS MER:Nu har vi väntat för länge på nya seniorkort

Grönblå budget

Ökad personaltäthet i för- och grundskolan, utökad verksamhet i kulturskolan, satsningar på IT avseende kompetensutveckling, förstärkt elevhälsa samt lokalökning: Ökning med cirka 146 mkr under en treårsperiod.

Volymtillskott till hemtjänst, äldreboende, daglig verksamhet samt fler LSS-boenden: Ökning med cirka 90 mkr under en treårsperiod.

Fler elever i gymnasiet och gymnasiesärskolan, nyetablering av gymnasium, förstärkning inom vuxenutbildning: Ökning med cirka 75 mkr under en treårsperiod.

Seniorkort för alla över 65 år samt fritidskort för ungdomar: 11 mkr årligen.

För 2022 beräknas stadens resultatet för löpande ordinarie verksamheten bli positivt. 69,2 mkr (2022), 21,8 mkr (2023), 28,6 mkr (2024).

Kortet gäller i hela zonen

Därför kommer majoriteten i fullmäktige rösta för att införa seniorkort för alla Mölndalsbor över 65 år. Kortet kommer att gälla i zon A, det vill säga Mölndal, Partille, Öckerö och Göteborg under lågtrafik (vardagar 9–15). Kostnaden för detta landar på cirka 7,5 miljoner kronor för 2022.

– Vi har meddelat Västtrafik detta men av olika administrativa och tekniska rutiner kan det bli så att det hela inte slår igenom förrän tidigast 1 mars, säger Vramsten.

Att ni kommer med det här förslaget tio månader innan nästa val, kan man kalla beskedet för valfläsk?

– Det verkliga skälet till att det dröjt var att vi ville driva frågan om en egenavgift för pensionärerna men den fastnade hos Västtrafik. Men det vore fel att säga att vi ville ha med den här frågan till valet.

Oppositionsrådet Stefan Gustafsson (S) konstaterar:

– Vi har varit för seniorkort hela tiden. De blågröna partierna har fastnat i en diskussion om att ta ut avgifter och på grund av det har vi tappat korten i tre år, säger han.

Satsning på skolan

Bland de andra förändringarna i den kommande budgeten betonar Kristian Vramsten framför allt de 120 miljoner kronor fördelat över tre år som läggs på skolan och förskolan.

– Det är en tilläggssatsning, den största någonsin inom de grönblå majoriteten, som handlar om ökad personaltäthet i skolan och förskolan, fler assistenter i skolan, digital kompetens utveckling och en utökad verksamhet på kulturskolan, säger Kristian Vramsten.

LÄS MER:Ingen minskning av förskolegrupperna i Mölndal – trots löftet från politikerna

I slutraden ska Mölndal enligt kommande budget hamna på ett överskott med 69,2 miljoner kronor 2022, men året därefter sjunker överskottet till 21,8 miljoner för att 2024 bli 28,6 miljoner kronor.

– Det här är en expansiv budget. Jag tycker det är ett anständigt resultat men vi gör också stora satsningar under den här perioden.

S vill höja skatten

I Socialdemokraternas skuggbudget finns ytterligare satsningar på skolan, utöver majoritetens, för att locka mer utbildad personal, höja kvaliteten på skolmaten och för att minska avgifterna till kulturskolan.

– För oss är det viktigt att vi får in mer utbildad personal i skolan och förskolan och dessutom lägger vi pengar på att fortsätta driva Valåsskolan, säger Stefan Gustafsson.

LÄS MER:Största partiet vill ha Valåsskolan kvar: ”Slöseri att riva”

LÄS MER:Många skollokaler behöver byggas om eller rivas: ”Tungt och dyrt”

Stefan Gustafsson (S), oppositionsråd.
Stefan Gustafsson (S), oppositionsråd. Bild: Emmy Jonsson

S vill även erbjuda kommunens personal heltidsjobb. Och de ökade intäkterna skulle i så fall komma genom en skattehöjning på tolv öre, en förändring som skulle öka kommunens positiva resultat.

– Vi har lagt in det i vår budget för att slippa låna lika mycket. Det hjälper oss också att få ett hyggligt resultat, säger Stefan Gustafsson.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndal-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS