Vändningen: Vård och omsorg får i uppdrag att driva sommarkaféet vidare

På senaste kommunfullmäktige framgick det att Mölndals stad inte längre skulle driva sitt populära sommarkafé i Stadsparken. Nu har kommunstyrelsen kommit på andra tankar.