Vårdpersonal i blockad utanför sjukhuset i Mölndal

Vårdförbundet har utlyst en blockad mot övertid, mertid och nyanställning bland sina medlemmar runt om i Sverige. I Mölndal handlar det om ungefär 500 medarbetare, och under torsdagens samlades flera utanför sjukhuset.
– Man ska gå till jobbet när man börjar sitt arbetspass och få gå hem när arbetspasset slutar, säger Nina Nilsson, iva-sjuksköterska och förtroendevald hos Vårdförbundet.