Vattenledning på Häradsgatan ska bytas ut

Nu inleds ett ledningsarbete på Häradsgatan. Under arbetet kommer det att förekomma störningar av dricksvattenleveransen till fastigheter.

ANNONS
|

För att minska risken för läckage och driftsavbrott genomförs nu ett ledningsarbete på Häradsgatan i Mölndal. Den gamla ledningen kommer infodras med en ny dricksvattenledning.

Boende och verksamheter påverkas

Arbetet pågår dagtid och det kommer förekomma buller och vibrationer. Det kommer även vara begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet. En del vägar stängs av och trafiken leds om. Gående kommer att kunna passera.

Störningar i dricksvattenleveransen

Alla fastighetsägare och boende ska kunna nå sina fastigheter men vid omkopplingar av nya och gamla vattenledningar kommer det uppstå störningar i dricksvattenleveransen.

Provisoriskt vatten ska kopplas in till berörda fastigheter och personal från tekniska förvaltningen kommer att kontakta fastighetsägare för att informera om det.

ANNONS

Arbetet startar vecka 41 med schaktning. Vecka 45 ska den nya vattenledningen sättas på plats.

LÄS MER:Inbrott i flerfamiljshus på Pinnharvsgatan i Mölndal

LÄS MER:Västtrafik ordnar tävling för att utse vackraste hållplatsen

LÄS MER:Inbrott och skadegörelse på Toltorpsgatan i Mölndal

ANNONS