Domarkrisen: Julia Thompson är en av bara tolv kvinnliga domare i svensk bandy

Det råder stor domarbrist i den svenska bandyvärlden. I synnerhet gäller det bland de kvinnliga domarna. Av 180 aktiva är bara tolv kvinnor.
– Det är lättare att se upp till en kvinnlig förebild som ung tjej i sporten, säger Julia Thompson, som nyligen gick en domarutbildning i skarpt läge.