Nu när avregleringens påstådda effekter avfärdats som myter återstår att ta tag i de problem som verkligen hindrar Sverige från en fungerande bostadsförsörjning, skriver Hyresgästföreningen.
Nu när avregleringens påstådda effekter avfärdats som myter återstår att ta tag i de problem som verkligen hindrar Sverige från en fungerande bostadsförsörjning, skriver Hyresgästföreningen. Bild: Fredrik Hofflander

Marknadshyra slår hårt mot familjer och pensionärer

Ett införande av marknadshyra skulle chockhöja hyrorna och försämra konsumentskyddet, vilket skulle slå hårt mot familjer, pensionärer och ensamstående, skriver Marie Nordin, ordförande för Hyresgästföreningen Mölndal.

ANNONS
|

Debatten om marknadshyror har tagit fart igen, men Hyresgästföreningen visar i en ny rapport att avreglering inte leder till en fungerande bostadsmarknad. Det som behövs är snarare en sammanhållen politik, från finansiering till markförsörjning och skatter.

I den svenska debatten påstås ofta att hyresreglering leder till att Sverige presterar sämre än jämförbara länder avseende den privata hyresmarknadens storlek och lönsamhet, dess byggtakt, de boendes rörlighet och nyttjandet av beståndet.

Det är inte sant.

Hyresgästföreningens rapport ”Fem myter om hyresreglering” har undersökt elva länder med olika grad av hyresreglering, från marknadshyra till stark reglering. Undersökningen visar att problemen på den svenska bostadsmarknaden inte löses med avreglering. Exempelvis har Österrike och Finland presterat bäst avseende nyproduktionstakten, medan Sverige och England intar bottenpositioner – ett resultat som inte kan förklaras genom graden av hyresreglering.

ANNONS

Jämförelsen visar också att sammanhållen bostadspolitik med statlig finansiering, strategisk markförsörjning och skattepolitik, ger ett bättre utfall än Sverige som satsar lite och i huvudsak på ägt boende.

Debatten om hyressättningen har under alltför lång tid kommit i vägen för en seriös diskussion om våra bostadspolitiska utmaningar. Nu när avregleringens påstådda effekter avfärdats som myter återstår att ta tag i de problem som verkligen hindrar Sverige från en fungerande bostadsförsörjning.

Att komma med seriösa och underbyggda politiska förslag är nödvändigt för att lösa de problem vi ser på den svenska bostadsmarknaden. År 2021 bodde 90 procent av Sveriges befolkning i en kommun med bostadsbrist. Det märks inte minst i Mölndal där unga har fått allt svårare att hitta egen bostad.

Ett införande av marknadshyra skulle chockhöja hyrorna och försämra konsumentskyddet, vilket skulle slå hårt mot familjer, pensionärer och ensamstående.

Marie Nordin, ordförande Hyresgästföreningen Mölndal

LÄS MER:Rekordhöga hyreskrav oacceptabelt för pensionärerna

ANNONS