PRO invänder starkt mot Socialstyrelsens nya förslag om att regionerna inte bör erbjuda screening till kvinnor över 74 år.
PRO invänder starkt mot Socialstyrelsens nya förslag om att regionerna inte bör erbjuda screening till kvinnor över 74 år. Bild: Christine Olsson/TT

PRO: Slopa den övre åldersgränsen för mammografi

Hälso- och sjukvården är till för alla, ska ges på lika villkor och betalas solidariskt via skattesystemet. Behoven skall styra. Vården skall vara likvärdig över hela landet.

ANNONS
|

Vid PRO Bohusläns höstmöte antogs följande uttalande för att uppnå god vård av äldre. Vill vi att satsningar görs på:

• Psykisk ohälsa hos äldre

PRO Bohuslän anser att primärvården i Västra Götaland bör tillföras kompetens i geriatrik, gerontologi, demenssjukdomar och äldrepsykiatri, då dessa områden är kraftigt eftersatta.

• Palliativ vård och omsorg

Vi anser också att den palliativa vården och omsorgen ska utvecklas och finnas tillgänglig i hela regionen.

• Vaccinationsprogram för äldre

Vi anser att ett kostnadsfritt vaccinationsskydd skall införas för oss äldre, där vaccin mot RS, bältros, influensa och pneumokocker ingår.

• Läkemedel för äldre

ANNONS

Vi anser att det befintliga systemet för regelbunden läkemedelsrevision, där patienten tillsammans med anhörig där så krävs, får en årlig genomgång av sin medicinlista, ska tillämpas konsekvent.

• Mammografi även till kvinnor över 74 år

Socialstyrelsens nya förslag till regelverk förtydligas att regionerna inte bör erbjuda screening till kvinnor över 74 år. PRO invänder starkt mot rekommendationen och vill helt slopa den övre åldersgränsen. Var femte kvinna som får bröstcancer är 75 år och äldre. Tidig upptäckt av tumörer ökar chansen att överleva. PRO anser att den möjligheten självklart ska erbjudas kvinnor över 74 år genom mammografi.

Kent Nilde, ordförande

PRO Bohuslän höstmöte 2023

LÄS MER:Rekordhöga hyreskrav oacceptabelt för pensionärerna

LÄS MER:PRO: Nu är det dags att förbättra äldreomsorgen i Västra Götalands kommuner

ANNONS