Tidsvinsten för genomfartsbilisterna vid 60 i stället för 40 km i timmen blir 22 sekunder! skriver signaturen.
Tidsvinsten för genomfartsbilisterna vid 60 i stället för 40 km i timmen blir 22 sekunder! skriver signaturen. Bild: Google

”Rätt fart i staden” – för vem?

Tidsvinsten för bilister enligt stadens förslag blir 22 sekunder. Toltorpsborna får betala med mer buller och utsläpp och farligare skolvägar för barnen, skriver Björn Sonander.

ANNONS

I många år har vi som bor i Toltorpsdalen krävt att den tungt trafikerade Toltorpsgatan ska hastighetsbegränsas från 50 till 40 km i timmen. I den nyligen framtagna hastighetsplanen vill Mölndals stad tvärtemot höja hastigheten till 60 km i timmen på sträckan från Göteborgsgränsen till Dalgångsgatan, en sträcka på 700 meter!

Tidsvinsten för genomfartsbilisterna vid 60 i stället för 40 km i timmen blir 22 sekunder!

För dessa 22 sekunder får Toltorpsborna betala med:

• mer buller och utsläpp,

• farligare in- och utfart från Rönnbacken,

• farligare utfart från Fässbergsgatan och, sist men inte minst,

• farligare övergångsställe för skolbarn och andra vid det redan i dag farliga övergångsstället vid Aspliden-Lyckostigen!

ANNONS

Skrota 22-sekundersförslaget!

Björn Sonander, Toltorpsdalen

LÄS MER:Nu sänks hastigheten på bostadsgatorna: ”Säkrare”

LÄS MER:Sänk hastigheten längs Toltorpsgatan

ANNONS