Vi vill ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet och arbetar ständigt för att höja andelen behöriga till gymnasiet, skriver Kajsa Hamnén (M) (på bilden) och Elisabeth Andersson (S).
Vi vill ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet och arbetar ständigt för att höja andelen behöriga till gymnasiet, skriver Kajsa Hamnén (M) (på bilden) och Elisabeth Andersson (S). Bild: Henrik Lundbjörk

Samverkan för Mölndal: Våra största och prioriterade satsningar är på skolan

Svar till ”Mölndals stad sparar på bekostnad av barnen” (Mölndals-Posten 26/3).

ANNONS

Vi befinner oss i en mycket tuff ekonomisk tid och många kommuner genomför i skrivande stund kännbara personalnedskärningar i skolan. Tack vare att Mölndal haft en god och stabil ekonomi över tid har Samverkan för Mölndal kunnat behålla och freda de stora resursförstärkningar på 120 miljoner kronor som skolan tilldelats mellan 2022–2024. För att öka barnens välmående och lärande har resursförstärkningar använts till att bland annat öka personaltäthet i skolan och förskolan, öka elevstöd och elevhälsa samt öka med specialpedagog i förskolan. Vi satsar inte bara på den löpande verksamheten, vi genomför också historiskt höga investeringar i nya förskolor/skolor, renoverar befintliga samt uppdaterar förskole- och skolgårdar.

ANNONS

Vi har alla sett hur matpriserna skenat i väg under 2023. För att säkerställa en näringsrik skollunch för våra elever utökades skolmåltidsbudgeten för både 2023 och 2024. Trots alla förstärkningar ser vi att det finns ett fortsatt behov av att stötta skolan i en utmanande tid. Samverkan för Mölndal har beslutat att skjuta till ytterligare fem miljoner till skolan under 2024 för att kunna bibehålla kvaliteten i Mölndals skolor.

Att gå ut grundskolan med godkända betyg är den viktigaste faktorn för att man skall få ett bra liv och inte hamna i utanförskap. Från majoritetens sida är vi tydliga med att vi vill ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet och arbetar ständigt för att höja andelen behöriga till gymnasiet. I det arbetet tittar förvaltningen kontinuerligt över vilka kompetenser och personalgrupper som behövs med hänsyn till antalet elever och elevernas behov i ett visst område eller i en viss årskurs.

Mölndal ligger i topp vad gäller behöriga lärare vilket är viktigt för att hålla en hög kvalitet på undervisningen och även utveckla densamma. Avslutningsvis, förskola och skola med en god utbildning för Mölndals barn och elever är en hög prioritet och det pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att bli bättre.

Kajsa Hamnén (M), ordförande skolnämnden

Elisabeth Andersson (S), ledamot skolnämnden

LÄS MER:Mölndals stad sparar på bekostnad av barnen

ANNONS