Vi ser med oro på beslutet att minska barnens utomhusyta i Mölndals kommun, skriver Vänsterpartiet.
Vi ser med oro på beslutet att minska barnens utomhusyta i Mölndals kommun, skriver Vänsterpartiet. Bild: Ola Folkesson

V: Därför är det viktigt att barn får ordentligt med lekyta på sina förskolegårdar

Nu har kommunstyrelsens majoritet beslutat om att minska barnens utomhusyta i Mölndals kommun, till 27 kvadratmeter i tätbebyggt område. Detta ser vi med oro på i Vänsterpartiet i Mölndal!

ANNONS

Nu har kommunstyrelsens majoritet beslutat om att minska barnens utomhusyta i Mölndals kommun. Från Boverkets rekommenderade 40 kvadratmeter ändrades det till 35 kvadratmeter i ramprogrammet i Mölndal. Nu är det senaste beslutet att ändra friytan till 27 kvadratmeter i tätbebyggt område. Detta ser vi med oro på i Vänsterpartiet i Mölndal!

Utevistelse är väldigt viktigt för alla barns utveckling. Grovmotoriken utvecklas bäst utomhus. Utevistelse minskar konflikter och inbjuder till många lekar och tillfredsställer rörelsebehov som inte kan fås inomhus. Nu sker inskolningen av nya barn oftast utomhus och under pandemin både lämnades och hämtades barnen på förskolegården. Det är viktigt att ha skuggplats på gårdarna så att barn och pedagoger kan gå undan för starkt solljus, och det kräver också sin yta. Nu under vinterhalvåret bildas det ofta mycket is på gårdarna och då kan man behöva stänga av en del av gården.

ANNONS

Att det finns en skog eller annan utemiljö i närheten är bra, men det kan aldrig ersätta förskolegården. Barnen i yngregruppen som är 1–3 år gamla kräver resurser av personalen och det är inte så lätt för så små barn att ge sig iväg utanför området.

Barnens behov ska alltid gå först, vi är skyldiga att se till att de kan utveckla sina behov!

Annika Svengren (med 25 år i förskolan), för Vänsterpartiet i Mölndal

LÄS MER:Förslaget: Barnen ska få mindre förskolegårdar

ANNONS