Bilden är en genrebild.
Bilden är en genrebild. Bild: Henrik Williamsson

V: Högre skatt skulle lätta trycket på skolan

Replik på insändaren ”Skolpersonalen är hjältar – men inte magiker” (Mölndals-Posten 1 december).

ANNONS
|

Jo Erik Torstensson, du har ju alldeles rätt. Och din liknelse med politikerns ost är mycket träffande.

Vi vill bara säga ”inte alla politiker”!

Vi förstår att du läst om nästa års budget för Mölndal. Det framgår tydligt av skolförvaltningens förarbeten att en budget på föreslagen nivå skulle innebära ytterligare sänkt personaltäthet i skola och förskola. För, precis som du skriver Erik, det finns en gräns för hur mycket man kan effektivisera utan att börja skära ner på personal. När det gäller kompensation för ökade lokalkostnader får just skolan dessutom mindre än andra, cirka 70 procent i stället för 80 procent. Detta beror på hur friskolesystemet är utformat: Av alla pengar som går till skolan ska 12 procent gå till friskolorna i Mölndals fall.

ANNONS

Vi i Vänsterpartiet frågade helt enkelt skolförvaltningen hur mycket pengar de behövde för att inte behöva minska på personaltätheten. Vi kan inte acceptera att den blir ännu sämre. Och så sköt vi som enda parti till det i budgeten. Det innebar en förstärkning på runt 25 miljoner jämfört med övriga partiers förslag. Vi gjorde på liknande sätt då det kom till vård och omsorg.

Vi kan göra detta för att vi vågar föreslå en skattehöjning. När regeringen hellre sänker skatten än ger kommunerna vad de behöver tycker vi att Mölndal kan ta tillbaka en mindre del av den skattesänkningen och kompensera skolan och vården för de ökade kostnaderna. I stället för ytterligare åtstramningar. Alla får ändå sänkt skatt jämfört med i år.

Astrid Vikgren, ledamot skolnämnden (V)

Anna Mårland, ersättare skolnämnden (V)

Joakim Ramberg, gruppledare (V)

LÄS MER:Skolpersonalen är hjältar – men inte magiker

ANNONS