Verksamhetschefens svar på kritiken: ”Vi gör allt vi kan”

Trött vårdpersonal lyfter i insändaren ”Det är kris på ortopedakuten i Mölndal – något måste göras!” problem på sjukhuset i Mölndal. Nu svarar cheferna.

ANNONS
|

Väntetiderna på akutmottagningen är ibland alldeles för långa. Vi gör allt vi kan för att säkerställa en adekvat bemanning för att kunna erbjuda en god och säker vård till patienter och en god arbetsmiljö för medarbetare.

Under hösten planerar berörda verksamheter att införa en ny organisationsmodell för att läkare mer kontinuerligt ska kunna tjänstgöra på akutmottagningen. Med nya arbetssätt hoppas vi också kunna erbjuda ett snabbare och mer flexibelt omhändertagande av patienter med lättare åkommor i rörelseorganen.

Vårdplatsbrist är ett problem inom sjukvården som alltför ofta leder till att patienter som är inläggningsklara får stanna kvar på akuten i väntan på vårdplats i stället för att komma direkt till en vårdavdelning. Ett intensivt arbete pågår sedan tidigare på sjukhuset för att öppna fler vårdplatser, ett arbete som redan gett vissa resultat och där vi hoppas kunna öppna fler vårdplatser framöver.

ANNONS

Anna Nilsdotter, verksamhetschef Ortopedi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Pär Parén, verksamhetschef Medicin och akutsjukvård Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

ANNONS