Dömdes till döden av dansken – men hans gård står kvar i Lindome

Bondelänsmannen Suenning Biørnsen dömdes till döden för landsförräderi i början av 1600-talet, men hans hus står kvar. Nu är Rantorp en av Lindomes äldsta gårdar.

ANNONS
|

Runt om i Lindome finns många gamla gårdar. En som är väldigt gammal är Rantorp, vilken ligger fint precis på höger hand när man svänger väster ut på Spårhagavägen. Kärt barn har många namn och så har också denna gård, som till exempel Svenning Bengtssons gård, Mats Bengtssons gård, eller bara Torpet. Länge hette den Olas gård efter Olaus Andersson (1789-1871).

LÄS MER:Nu börjar rivningen av Rosendalskasernen: ”Klart i september”

De gårdar/byar som låg runt Lindome By fick ofta -torp som efterled i namnet, typ: Ingemanstorp, Gastorp, Annestorp och Sintorp med flera. Efterleden -torp anses betyda "nybygge, utflyttad gård". Förleden är ofta ett mansnamn.

Det äldsta belägget Raffnetorp är från 1592. Detta tyder på att förleden är mansnamnet Rafne. Rantorp skulle alltså betyda "Rafnes nybygge". Det kan dock inte uteslutas att förleden är fågelnamnet ramn (korp).

ANNONS

Typiskt utseende

Vissa delar av gården (manhuset) är från 1620-talet, men gården har självklart byggts om och till i omgångar under århundradena. Idag är gården typisk för äldre gårdar i Lindome med en helt kringbyggd anläggning runt en stensatt gårdsplan. Byggnaderna är klädda med rödmålad locklistpanel. De stora, sammanhängande takytorna är belagda med lertegel. Två portar, från norr och från väster, leder in till gårdsplanen.

LÄS MER:Sofia blev arkitekt – men bara för en dag

Till gården hör även ett par större traktorgarage och ett mindre. Gården omges av en mycket kraftig gärdesgård. Denna är av hög ålder och finns markerad redan på 1759 års karta.

Jordbrukare i generationer

Rantorpsborna har alltid sysslat med jordbruk, mest med kreatur, men som många andra bönder i Lindome hade man binärningar för sin försörjning. På 1500- och 1600-talet fanns i socknen stora ekskogar vilka höggs ned, sågades upp till timmer och exporterades, men det fanns också en stark trähanteringstradition och på gården har man sysslat med hjul-, vagn-, släd- och stolmakeri, samt med snickeri. Gården ägde också en sågkvarn i Lindomeån.

LÄS MER:Fler drömmer om hus på landet: ”Ville få ett trevligare vardagsliv”

Dömdes till döden

Den äldste ägaren till gården, som man känner, var bondelänsmannen Suenning Biørnsen, vilken i början av 1600-talet blev dömd till döden för landsförräderi då han bland Lindomebönderna samlat in och till fienden, svensken, överräckt en stor brandskatt.

Lindome tillhörde då Danmark och bondelänsmannen var den Danske kronans förtroendeman på orten. Svenska knektar gjorde ofta raider över gränsen och trakasserade bönderna genom att ta deras mat och kreatur och brände även ner deras gårdar, så svenskarna mutades med ihopsamlade pengar (brandskatt) för att på så sätt slippa framtida övergrepp. Allt enligt en uppsats av Håkan Mattsson, som till yttermera visso är släkt med denne Suenning Biørnsen.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS