Föreningen brann för Gunnebo slott – drog igång aktiviteter och lockade dit besökare

Under 90-talet och början av 2000-talet ordnade föreningen Gunnebo Vänner allt från midsommarfiranden till lägerbålskvällar och kulturvandringar runt slottet. Dessutom byggde föreningen upp den gamla Brostugan igen.

ANNONS
|

Intresseföreningen Gunnebo Vänner bildades den 1 oktober 1992, på initiativ av Gunnebos dåvarande intendent Sten G. Svensson och Lasse Larsson, granne till Gunnebo. Målsättningen var att stödja och främja vård, verksamhet och utveckling av Gunnebo. Lasse Larsson var en sann Gunnebovän och eldsjäl. Han var mycket entusiasmerande och ledde föreningen under många år.

Medlemsblad och möten

Föreningen gav ut Gunnebobladet, som kom ut första gången sommaren 1993 och utkom de flesta år med ett nummer för varje årstid, det vill säga fyra per år. Man kunde läsa om föreningens aktiviteter och vad som tilldrog sig på Gunnebo. Där fanns artiklar som handlade om Gunnebos historia, dikter och naturbetraktelser. Lasse Larsson och senare Thure Larsson har varit redaktörer. Lars Gahrn, Margareta Fagman och Lennart Wall har varit flitiga skribenter.

ANNONS

Årsmöten hölls alltid i salongen på slottet med underhållning och föredrag. Därefter samlades man för kaffe i källarvalvet och på senare år i Kaffehuset. Medlemsträffar arrangerades på hösten och vårvintern på olika ställen i Gunnebo, men även i Stensjökyrkans församlingssal. Det var föredrag, musikunderhållning, bildvisning, kaffeservering och lotterier på träffarna.

Midsommarfirandet

Föreningen drog i gång midsommarfirande på ängen nedanför slottet 1993. Det blev en stor succé redan första året. Man hade räknat med 200 personer, men det kom över 2 000 personer. Majstången restes, musik spelades och det dansades runt stången. Kaffe serverades och man klarade till och med av det första året, trots att det kom mer folk än väntat. Människor hade behov av denna tradition, det var ett uppdämt behov. Ett 25-tal medlemmar organiserade sig i olika grupper, såsom reklam- och lotterigrupp, underhållningsgrupp och serveringsgrupp. En grupp gick vakt i parken på midsommarnatten. Det fanns även en stånggrupp som såg till att en majstång restes. Lasse Larsson på dragspel med musikanter ledde dansen. Där fanns även lotterier och bokförsäljning.

Antalet besökare ökade år från år och 2008 var man uppe i 6 000 besökare. Midsommarfirarna hade picknick på och runt midsommarängen. Vissa år ställde vädret till det, såsom 1997, då det kom ett häftigt regn. Musiken upphörde abrupt, folk blev genomblöta och det gällde att rädda sina gräddtårtor. 1998 tillkom medarrangörer, det var olika folkdanslag, Mölndals hemslöjdsgrupp samt kultur och fritid och man började ta ut entréavgift. FK Herkules skötte om parkeringen under många år, då många bilar parkerades utmed John Halls väg. 2010 tog Gunnebo Slott och Trädgårdar över arrangemanget helt och hållet.

Lägerbål vid kolarkojan

I skogen nära Pixbo byggde Anders Ålund en kolarkoja och anlade kolmilor. Föreningen anordnade här på Björnåsen lägerbålskvällar mellan åren 1994 och 2003. I den mörka sensommarkvällen begav sig deltagarna in till lägerbålet i Gunneboskogen. Där kunde de få kolbullar och kaffe, samt höra kolarhistorier och lyssna till visor av Dan Andersson i eldens sken. Man kunde uppleva älvor i skogen. Dragspel och gitarr spelades och det sjöngs allsång. Kåserier av skilda ämnen framfördes. Det hela upphörde när kolarkojan tyvärr brändes ner 2004.

Kultur- och naturvandringar

När Gökotta på Kristi Himmelsfärdsdag firades, ledde Lasse Larsson vandring efteråt i parken och i omgivningarna. Gunnebo vänner har även varit med och anordnat Gökottan, liksom Margareta Sparres dag, då det även arrangerades vandringar. Man ordnade även blomsterpromenader i juni under några år.

På 1990-talet gick man vakt vid slottet när det var skolavslutning i början av juni. Skolungdomar drog upp till Gunnebo och festade, vilket kunde orsaka skadegörelse. Föreningen ställde även upp vid kungabesöket 1997 som funktionärer. I början av 2000-talet var man också värdar när det var friluftsteater på Gunnebo och tog emot biljetter och anvisade platser. Gunnebo Vänner ställde även upp på julmarknaden i början av 2000-talet med lotterier och bokförsäljning.

Vad som händer på Gunnebo med den gamla miljön har följts med intresse. Föreningen var kritisk när det byggdes en manege på Gunnebo 1996, liksom när gamla Gunnebobro revs och ersattes med en ny bro 1999. Men man uppskattade tillkomsten av tjänstefolksbyggnaderna, som uppfördes 1997 efter gamla ritningar.

Brostugan

Infarten till Gunnebo bevakades av en grindvakt vid Gunnebobro. Grindvakten eller brovakten bodde i en stuga vid bron, som kom att kallas Brostugan. Om denna torparstuga byggdes på 1700-talet är oklart, men den fanns i alla fall vid mitten av 1800-talet. Timmerhandlare Johan C. Lundgren bodde i den ett tag. Under Sparres tid hyrdes den ut som sommarstuga. Från 1950 var den lokal för Sjövalla Frisksportklubb till dess att den revs 1957, för att ge plats åt parkeringen vid bron.

Gunnebo Vänner med Lasse Larsson i spetsen ville återuppföra den knuttimrade stugan, om än en bit från ursprungsplatsen. Stugan hade mätts upp innan rivningen och en ritning gjordes av arkitekt Einar Andreasson. Gunnebostyrelsen gav sitt tillstånd till bygget och bygglov beviljades. Man blev lovade timmer från en 1700-talsstuga som plockats ner på Ålegårdsslätt. Tyvärr kunde timret inte användas då det till stor del hade försvunnit från lagringsplatsen. Stugan fick byggas av annat material i stället.

Blev en föreningslokal

Brostugan uppfördes under 2003–2004 av Valås Bygg och av många frivilliga krafter. Bygget blev tyvärr mycket fördyrat, på grund av otur med timret och kostnader för schaktning samt vatten och avlopp. Trots ekonomiska bekymmer, eftersom lån inte beviljades, rodde man bygget iland. Inredningen av Brostugan pågick fram till 2006 i den takt ekonomin tillät. Brostugan invigdes genom att den visades för allmänheten i april 2006. Kostnaden blev 850 000 kr.

Föreningen hade nu en egen lokal, en träffpunkt för aktiviteter. Brostugan höll öppet på söndagar det första åren under vår och höst. Lasse Larsson spelade dragspel och det serverades kaffe. Där anordnades välbesökta visaftnar på sommaren. På 2010-talet har Stensjöns församling hållit musikcafé där under juli månad.

På senare år har Gunnebo Vänner fört en tynande tillvaro. Kanske kan man hoppas på en nystart av föreningen, som kan nyttja Brostugan.

LÄS MER:Lars Gahrn tilldelas pris från Nordiska museet – för jobbet i Mölndal

LÄS MER:Mölndals skräckhistorier – från spöken och eldsprutande hästar till djävulen och tomtar

LÄS MER:Platserna bakom Mölndals spökhistorier

ANNONS