Från skola för andesvaga till ett av landets största vårdhem

Stretered eller ”skolan för andesvaga å Stretered”, startade i Kållered 1895. Den kallades också för ”anstalten för sinnesslöa”. I den benämningen finns redan en berättelse om dåtidens syn på personer med funktionsnedsättning.

ANNONS

Det var dövstumläraren Håkan Jönsson och hans hustru Anna som startade en liten skola för ”sinnesslöa barn”. Anna Jönsson blev husmor i verksamheten, som då bara hade tjugo elever.

Landets största

Sedan den första enklare skolbyggnaden uppfördes, utvecklades verksamheten till att bli en stor uppfostringsanstalt för personer med olika funktionsnedsättningar. Byggnader tog form efter nya behov och vårdidéer. Det byggdes senare bostäder för barn, vuxna och personal, men också lokaler för hantverk, skola och sysselsättning.

LÄS MER:28 funktionsnedsatta köar för boende – politikerna sa ja till nybygget

På vårdhemmet bodde barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar, men också barn till mycket fattiga familjer. Man övertalade mödrar att avlasta familjen från bördan att uppfostra en på den tiden så kallad ”andesvag” person.

ANNONS

Stretered hade på 1970-talet vuxit till ett av landets största vårdhem. Då bodde där ungefär 700 barn och vuxna.

Ny ideologi

På 1970-talets senare del började en ny vårdideologi växa fram. Den förändrade synen på personer med funktionsnedsättningar medförde att de som bodde där successivt flyttades tillbaka till sina hemkommuner för att bo och ha sysselsättning där.

Det var nog inte så enkelt att plötsligt bo i en mindre stad, utan sina vänner och utan sociala sammanhang. 1989 kom beslutet att verksamheten på Stretered skulle avvecklas helt. Den sista boendegruppen flyttade ut 1991 och stora delar av bebyggelsen såldes av.

LÄS MER:Deras barn mår dåligt i skolan – medan staden letar lokaler

LSS tar vid

En epok inom omsorgen var därmed slut. En ny lag trädde i kraft år 1994. LSS lagen skulle garantera personer med funktionsnedsättningar full delaktighet och samma levnadsvillkor som andra personer i samhället. Nya boendeformer växte nu fram och skapade nya förutsättningar.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS