Årets viktigaste valfrågor – så tycker Mölndalsborna

Trygghet, skola, äldreomsorg och sjukvård är de viktigaste valfrågorna enligt Mölndal-Postens läsare. Det visar den enkät som har legat ute på molndalsposten.se i drygt en månad.

ANNONS
|

Sedan den 11 maj har läsare kunnat tycka till i Mölndals-Postens valenkät. I skrivande stund har 103 personer gett oss svar på vad de tycker är de viktigaste frågorna inför höstens val.

Den viktigaste valfrågan enligt enkätdeltagarna är trygghet, som innefattar brott och straff samt otrygga miljöer. Därefter kommer skolpolitik, som kan handla om köer, storlek på klasser, kvalitet på undervisning och om skolan ska drivas kommunalt eller privat. På delad tredjeplats hittar vi äldreomsorg och sjukvård. Sist i rankingen hamnar näringslivsfrågor.

– Det känns hedrande att över 100 Mölndalsbor valt att hjälpa oss identifiera vilka som är de allra tyngsta politiska frågorna lokalt. De här svaren hjälper oss mycket när vi nu ska börja mejsla fram en riktigt vass valbevakning, säger Fredrik Hofflander, Mölndals-Postens chefredaktör.

ANNONS

Svaren har kommit från personer i varierande åldrar, alltifrån förstagångsväljare till pensionärer. De två största svarsgrupperna är i åldersspannen 65+ och 35-44 år. 48 kvinnor och 55 män har hittills deltagit.

"Allmänna pensionerna bör höjas”

Läsarna har också kunnat skriva i fritext om det är något speciellt område som de vill att Mölndals-Posten ska bevaka extra noga. Pensionerna är en het fråga på nationell nivå just nu och det är också något som Mölndalsborna bryr sig om.

"Allmänna pensionerna bör höjas. Mat, hyra och kollektivtrafik är väldigt stora utgifter för pensionärer,” skriver en läsare.

Ett annat område är skolan, som har varit högt upp på agendan här i Mölndal. Något som också syns i enkätsvaren.

"Mölndals sätt att sköta skolan bör bevakas extra. Att alla barn blir synliggjorda och får den hjälp de behöver”, skriver en annan läsare.

”Mölndal är en del av omvärlden”

Utöver de enkätsvar som Mölndals-Posten fick in, gick vi också ut på stan för att fråga invånarna vilka frågor som är extra viktiga för dem i höstens val. Förutom den lokala politiken, tog Mölndalsborna upp ämnen som sträcker sig utanför kommungränsen, såsom Natofrågan.

– För oss kommer Mölndal alltid vara nummer ett när vi prioriterar vad vi gör journalistik om, såklart. Men Mölndal är en del av omvärlden och ett krig i Europa och ett förändrat säkerhetsläge påverkar även oss. Det lär säkert märkas på ett eller annat sätt i den lokala valrörelsen, säger Fredrik Hofflander.

Valenkäten på molndalsposten.se stängs ner på söndag kväll. Missa inte dina chans att bidra med dina åsikter.

Henrik Johansson

– Nato. Det känns som att det inte blir någon skillnad om vi går med i Nato eller inte. Jag tycker inte att Sverige hör hemma i en kärnvapenpakt, men jag förstår ju anledningen till att vi ska gå med.

Denise Nilsson

– Skola, miljö, invandring och säkerhet, alltså om pengar ska gå till polisresurser kontra socialt förebyggande arbete.

AnnaMaria Bergqvist

– Frågorna hamnar lätt i skymundan, med tanke på partiledarnas pajkastning. Men familjefrågor är alltid viktigt och det som påverkar den enskilda människan.

Dimitris Krikelis

– Nato. Så många år har vi varit emot det. Folk har inte tänkt igenom för - och nackdelar. Det finns fiender även inom Nato, jag tycker att vi borde ha haft en folkomröstning. Först och främst är fred den viktigaste frågan, sedan kommer miljön.

LÄS MER:Klart: Nya Västerbergsskolan i Bifrost ska ge plats för nästan 600 elever

LÄS MER:Efter inbrott i låsta garaget vid Mölndal galleria: ”Behöver öka tryggheten”

LÄS MER:Vikariebrist inom vården i Mölndal: ”Radikal skillnad från förra året”

ANNONS