Sedan någon vecka tillbaka står den här fartkameran vid Spårhagavägen. Trafikverket har ingen aning om vem som ligger bakom den olagliga kameran.
Sedan någon vecka tillbaka står den här fartkameran vid Spårhagavägen. Trafikverket har ingen aning om vem som ligger bakom den olagliga kameran. Bild: Camilla Moestedt

Mysteriet på vägen: Vem har satt upp fartkameran?

En fartkamera är uppsatt på Spårhagavägen. Men Trafikverket, som ansvarar för kamerorna på de svenska vägarna, vet inte vem som satt upp den här kameran.

ANNONS

Längs Spårhagavägen, mellan Lindome och Snipen, finns sedan september 2019 fyra fartkameror. Vägen, där man max får köra i 70 kilometer i timmen, har flera utfarter med dålig sikt och lockar inte sällan bilister till höga hastigheter. Där kamerorna satts upp har hastigheten också sänkts.

Nyligen kom ytterligare en fartkamera upp. Den står något hundratal meter in på Mölndalssidan, strax före kommungränsen till Kungsbacka i västlig körriktning. Men i motsats till de övriga fartkamerorna längs vägen saknar den nya en varningsskylt före kameran. Det vill säga den skylt som upplyser förarna om att en fartkamera nalkas.

LÄS MER:Stensjöbron öppnar efter fyra månaders avstängning

Myndigheten överraskad

Tomas Bergbom är åtgärdsplanerare på Trafikverket. Han blir förvånad när Mölndals-Posten frågar om den nya och femte kameran på Spårhagavägen.

– En ny kamera? Precis innan gränsen till Kungsbacka? Det finns en i Kimmersbo, men det är alltså inte den du menar, frågar Bergbom tidningen.

Efter vissa jämförelser med den karta han har framför sig på datorn konstaterar vi båda att den nu aktuella står uppsatt vid Hällesås, ännu närmare kommungränsen än Kimmersbo.

– Jag får kolla med de som har varit på platsen. Det är ingen kamera som jag känner till, säger Tomas Bergbom som i sitt arbete bland annat jobbar med uppsättningen av nya fartkameror.

Han ber att få återkomma med svar på Mölndals-Postens frågor efter att ha diskuterat ärendet med sina kollegor.

LÄS MER:Cykelstölderna ökar i Mölndal: ”Ger snabba pengar”

”Ett litet mysterium”

Någon timme senare återkommer Tomas Bergbom.

– Det här är ingen kamera som vi har satt upp och det är bara Trafikverket som får sätta upp fartkameror, säger han och tillägger att alla kameror måste föregås av en upplysningsskylt.

Vem kan då ha satt upp den?

– Det är inte något som jag kan svara på. Vi undersöker saken men just nu är det ett litet mysterium.

Känner du till om att någon annan än Trafikverket satt upp kameror tidigare?

– Det har förekommit men det är länge sedan. Det här är inte vår kamera. Vi har satt upp fyra kameror på den sträckan och det gjorde vi i september 2019. Det är det jag har att säga just nu.

Därefter vill inte Tomas Bergbom diskutera ärendet vidare men han lovar att återkomma när Trafikverket har utrett frågan.

ANNONS