Planen för gamla tippen i Kikås: Ska bli en solcellspark

På ett område stort som ungefär åtta fotbollsplaner är tanken att Mölndal energi ska bygga en solcellspark. Om allt går i lås kan den stå klar inom tre år.
– Det här är mark som inte kan användas till något annat, säger marknadschefen Charlotta Jönsson.

ANNONS
|

Idén om en solcellspark föddes runt 2018, då kommunstyrelsen bad tekniska nämnden att titta på frågan. Ärendet har sedan utretts av tekniska förvaltningen och det kommunala bolaget Mölndal energi.

Nu ser det ut som att det verkligen blir en solcellspark i Kikås. Nyligen var frågan uppe hos politikerna i kommunstyrelsen, som gav tummen upp till att gå vidare med projektet.

– Det känns jätteroligt att vi kan göra det här i Mölndal, säger My Högfeldt, som sitter i kommunstyrelsen för Miljöpartiet.

Det är Mölndal energi som får i uppdrag att anlägga en solcellspark på den gamla Kikåstippen. Marken användes som deponi från 1930- till 1970-talet, och under den perioden slängdes både grovsopor och annat avfall där.

ANNONS

LÄS MER:Efter köproblemen – öppettider till återvinningscentralen på väg att ändras

Mölndals stad har i många år arbetat för att det kvarlämnade skräpet inte ska utgöra någon risk för miljön. Soptippen är nu helt övertäckt och på ytan syns bara vildvuxet gräs.

–1,20 meter här under ligger en markduk som håller nere allt gammalt avfall. Man får inte bygga på sån här mark, men just solceller är godkänt att anlägga, säger Alexander Ehrensvärd, mätchef och projektledare på Mölndal energi.

Åtta fotbollsplaner

Tillsammans med Charlotta Jönsson, marknadschef och vice vd, visar Alexander Ehrensvärd runt på området som ligger en bit från Kikås återvinningscentral.

– Parken kommer bli sex hektar, det motsvarar ungefär åtta fotbollsplaner, säger han.

Parken kommer troligtvis ha en installerad kapacitet på fyra megawatt. Alexander Ehrensvärd förklarar att det räcker för att årligen ge el till ungefär 2 000 lägenheter.

LÄS MER:Efter sju års funderande – så fick Nils billigare el från solen

Även om solparken kommer stå för en mindre del av Mölndal energis elproduktion, cirka tre procent, så är den viktig, menar Charlotta Jönsson.

– Redan 2018 blev vi 100 procent fossilfria i egen produktion och med en solcellspark i Kikås ser vi möjlighet att bidra med ännu mer lokal, förnybar el. Det bidrar till minskade klimatutsläpp och stödjer kommunens miljömål, säger Charlotta Jönsson.

– Samtidigt tillför vi lokal effekt till elnätet. Det kommer behövas när Mölndal växer och samhället blir mer elektrifierat, med fler elbilar till exempel, fortsätter hon.

LÄS MER:Här kan du köpa begagnade växter – då öppnar Växtåterbruket

Innan parken kan börja byggas behövs ett beslut i Mölndal energis styrelse. Efter det väntar markundersökningar och förberedelser.

– Vi har sagt att vi ska bygga parken inom tre år, säger Alexander Ehrensvärd.

Frågor kring lönsamheten

Enligt Mölndal energi beräknas bygget kosta runt 27 miljoner kronor. Ett stort frågetecken har varit hur lönsam solcellsparken kommer bli.

– Det beror till stor del på elprisets utveckling. Men vi har gjort olika scenarier för det och alla ger en positiv avkastning, även om den är olika stor, säger Alexander Ehrensvärd.

LÄS MER:Då öppnar Ikeas nya varuhus i Kållered

Både han och Charlotta Jönsson ser att intresset för solel ökar, och förhoppningen är att fler aktörer ska engagera sig i solcellsparken.

– Vi kan äga hela eller delar av solcellsparken. Vi kan tänka oss att samäga den om det finns något företag som är intresserat, säger Charlotta Jönsson.

Det finns också en idé om att privatpersoner ska kunna hyra solpaneler. Så fungerar det på flera andra ställen i landet, bland annat i Kungälv.

– Man kan då abonnera på solceller under en viss tid, och få ett avdrag på sin elräkning. Men än så länge är det bara idéer. Vi kommer titta närmare på olika modeller, säger Charlotta Jönsson.

El från solen

Elproduktionen i Sverige från solceller var för första gången 1 TWh (terawattimme) 2020, vilket motsvarar knappt en procent av Sveriges elmix.

I Mölndals kommun är cirka 420 solcellsanläggningar anslutna till elnätet. De flesta är mindre anläggningar på tak till villor och industrilokaler.

Solcellsparken i Kikås förväntas producera cirka 4 GWh (gigawattimmar) el/år. Som en jämförelse produceras 17 GWh/år från Mölndal energis tre vindkraftverk och 100 GWh el och 400 GWh fjärrvärme från kraftvärmeverket Riskulla.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS