Politiker ställdes till svars om Lunnagårdens framtid

Runt 30 personer kom när representanter för de flesta partier i kommunfullmäktige debatterade den framtida utbyggnaden av Lunnagården.
– Publiken gjorde att det blev en livlig diskussion, säger Leif Lithander, vice ordförande i Mölndals naturskyddsförening.

ANNONS
|

Frågan om Lunnagårdens framtid splittrar makthavarna i kommunen. För att diskutera om området ska förbli jordbruksmark eller förvandlas till en företagspark, som det finns långt gångna planer på, bjöd Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan på tisdagskvällen in politiker och intresserad allmänhet till en debattkväll i Fässbergs församlingshem.

Publiken skeptisk

– Jag tycker att det gick väldigt bra. Det kom ganska mycket folk och det ställdes en hel del frågor. Många ifrågasatte utbyggnadsplanerna, och det blev ganska tydligt att politikerna inte är i takt med samtiden, säger Leif Lithander, vice ordförande i Naturskyddsföreningen Mölndal.

Hans organisation är djupt kritisk till idén att omvandla Lunnagården till ett industriområde, en ståndpunkt som bland partierna endast delades av Miljöpartiet under debattkvällen.

ANNONS

Av de andra deltagande partierna var Centerpartiet och Vänsterpartiet inte helt negativa till planerna, medan Moderaterna och Liberalerna var positivt inställda, dock med en brasklapp om att exploatörerna måste ta hänsyn till natur- och kulturvärden.

Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna hade avböjt medverkan.

– Den känsla jag fick är att det finns sprickor i partierna, men att kommunalråden är väldigt dominerande. Partipiskan viner, om man säger så. De som talade bland publikmedlemmarna var dock tydligt skeptiska till utbyggnaden, säger Leif Lithander.

En röd tråd i det som medlemmar i publiken lyfte var åsikten att området borde bevaras för friluftsliv och som kulturmiljö. Kortsiktiga vinster i försäljningen av marken ifrågasattes och jämfördes med den långsiktiga förlusten för kommande generationer.

Planerna

Det lantliga Lunnagården ligger nära Sisjöbadet. Där planeras 155 000 kvadratmeter industriområde och en ny stor väg som ska binda ihop Åbro och Sisjön.

Kommunstyrelsen har än så länge gett klartecken för markanvisningar på 40 000 kvadratmeter till den företagspark som ska heta Lunna business park – enligt många en av de största företagssatsningarna i Mölndals historia.

– Det kommer att betyda ett stort tillskott för Mölndal. Fler företag kommer få möjlighet att etablera sig. Det här är ett oerhört bra läge för företag – ett synligt läge nära de stora vägarna, och det kommer bli bra transportleder in och ut härifrån, sade näringslivschefen Carina Kloek-Malmsten i en intervju med Mölndals-Posten i januari.

Plan- och exploateringsutskottets ordförande Marcus Claesson (L), kommenterade miljöfrågan i en intervju månaden därpå:

– Om man bara ser på de här kvadratmeterna och jämför det vi ser i dag med det vi bygger så är det klart att det är negativt för miljön. Men noll-alternativet är inte att det inte händer någonting utan då är det någon annanstans med sämre läge som man bygger. Och då kanske man får ta ännu större ytor i anspråk, sade han.

LÄS MER:Bostäder, kontor och simhall – här är de största byggprojekten i Mölndal

LÄS MER:Stora planen för Lunnagården – här kan det byggas 155 000 kvadratmeter industriområde

LÄS MER:Vi i Miljöpartiet är emot exploatering av Lunnagården

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS