Under våren rymde två pojkar från Nereby ungdomshem i Bergsjön.
Under våren rymde två pojkar från Nereby ungdomshem i Bergsjön. Bild: Mia Höglund

Riksrevisionen granskar Sis särskilda ungdomshem

Trots kritik från flera håll finns det relativt lite uppföljning av den vård och behandling som ges på särskilda ungdomshem. Det menar Riksrevisionen som nu inleder en granskning.

ANNONS

Varje år tvångsvårdas cirka 1100 barn och unga vid statens särskilda ungdomshem, så kallade Sis-hem.

Verksamheten har kritiserats av bland andra Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO) och Statskontoret. Sverige har dessutom fått kritik av FN:s barnrättskommitté för hur barn på institution tas om hand. Och trots omfattande granskning finns det lite uppföljning av vård och behandling vid de särskilda ungdomshemmen, skriver Riksrevisionen på sin hemsida.

– Att tvångsomhänderta barn och unga på låsta institutioner är en av de mest ingripande åtgärder som samhället kan vidta. Därför är det mycket angeläget att granska den vård och behandling som ges vid de särskilda ungdomshemmen, säger riksrevisor Helena Lindberg, i ett pressmeddelande.

ANNONS

I dagsläget finns 21 Sis-hem i Sverige, till exempel Nereby i Kungälv och ungdomshemmet Fagared med avdelningar i både Mölndal och Marks kommun.

Ungdomar har rymt

Under våren har flera ungdomar placerade på Sis-hem rymt, vilket uppmärksammats i media. I mitten av maj rymde två pojkar som misstänks för grova brott från Nerebys enhet i Bergsjön. Båda pojkarna omhändertogs senare.

I april fritogs en morddömd tonårspojke vid en kriminalvårdstransport i Södertälje. Han omhändertogs efter drygt en vecka på fri fot.

Statens särskilda ungdomshem

• Barn och unga placeras på särskilda ungdomshem på grund av kriminalitet, drogmissbruk eller annat socialt nedbrytande beteende.

• Beslut om tvångsvård enligt LVU fattas av förvaltningsdomstol efter ansökan av socialnämnden.

• Varje år tvångsvårdas cirka 1100 barn och unga vid statens särskilda ungdomshem.

• Den genomsnittliga dygnskostnaden ligger på drygt 12 000 kronor per person. Finansieringen utgörs av statliga medel och kommunala avgifter och ersättningar.

Källa: Riksrevisionen

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen vars uppgift är att granska det statliga åtagandet. Riksrevisionen granskar bland annat den verksamhet som bedrivs av regeringen, myndigheter, statliga bolag och stiftelser.

Källa: Riksrevisionen

LÄS MER:Politikerna sa ja till nybygge vid Fagareds ungdomshem

LÄS MER:Boende på Fagareds ungdomshem hotade personal – för att kunna fly med tåget

LÄS MER:Fagareds ungdomshem i Lindome ska moderniseras

LÄS MER:Personal misshandlad på Fagareds ungdomshem i Lindome

ANNONS