Behåll den fastlagda standarden för förskolegårdar, skriver representanter för L, C, MP och KD.
Behåll den fastlagda standarden för förskolegårdar, skriver representanter för L, C, MP och KD. Bild: Jenny Johansson

Barn ska vara en självklar del av stadsplaneringen

Behåll den fastlagda standarden för förskolegårdar, det nya beslutet är en felaktig väg att gå, skriver representanter för L, C, MP och KD.

ANNONS
|

Ramprogrammet för förskola från 2021 fastställer att utgångspunkten för förskolebarns uteyta i Mölndal ska vara 35 kvadratmeter och att avsteg kan göras om det finns speciella skäl för det.

Moderaterna och Socialdemokraterna har drivit igenom att minska standarden till 27 kvadratmeter. Det leder till försämrade möjligheter för barnen att leka och röra sig fritt samtidigt som det har en negativ påverkan på arbetsmiljön för personalen. Det är dessutom onödigt eftersom avsteg från 35 kvadratmeter redan innan kunnat göras där det verkligen behövs. Vi anser att det är en felaktig väg att gå.

Att fatta beslut som rör barn utan att göra en barnkonsekvensanalys strider mot barnkonventionen och det är även anmärkningsvärt att varken skolnämnden eller professionen har fått yttra sig om förändringen.

ANNONS

Vår ståndpunkt är att den tidigare fastlagda standarden om 35 kvadratmeter ska behållas, då barn ska vara en självklar del av stadsplaneringen.

Margareta Krakowski (L)

Elin Andersson (L)

Eric Nilsson (C)

My Högfeldt (MP)

Adam F Lauren (KD)

Jenny Holf (KD)

LÄS MER:Förslaget: Barnen ska få mindre förskolegårdar

LÄS MER:V: Därför är det viktigt att barn får ordentligt med lekyta på sina förskolegårdar

ANNONS