Detta vansinne att höja hastigheten i trafiktäta bostadsområdet inom Toltorpsdalen måste vara ett skämt, ett jäkligt dåligt skämt, skriver skribenten.
Detta vansinne att höja hastigheten i trafiktäta bostadsområdet inom Toltorpsdalen måste vara ett skämt, ett jäkligt dåligt skämt, skriver skribenten. Bild: Elvira Linderot

Måste fler skadas i trafiken på Toltorpsgatans norra del i riktning mot Sahlgrenska?

Som boende vid Toltorpsgatan har vi under vår tid precis utanför husknuten upplevt två dödsfall i trafiken, det är två för många, skriver Björn Janson med familj.

ANNONS
|

För ett antal år sedan inträffade en trafikolycka på Toltorpsgatans norra del. En kvinna fick livshotande skador. Den röda lastbilens chaufför som orsakade olyckan smet och körde vidare i hög hastighet i riktning mot Toltorpsskolan, hans last var utan skydd och en två kilos asbestsmittad sten från rivningar på Sahlgrenska krossade kvinnans kropp en decimeter från huvudet.

Toltorpsgatan är del av ett bostadsområde, inte en testbana för motorcyklister eller bilister som vet att här kan de köra hur fort som helst för det finns ändå ingen risk för att någon polis står med fartkamera vid Toltorpsgatans övre del i riktning mot Göteborg och tar deras körkort.

ANNONS

Det är tydligen vid denna sträcka en tjänstekvinna i Mölndals stad har fått för sig att här skall Mölndals stad höja hastigheten! För här har bara två dödats i trafiken och en kvinna har skadats livshotande.

Räcker inte dessa dödsolyckor för att sänka hastigheten i stället? Skall våra barn utsättas för ännu större risk?

Kan Mölndals stad sätta ut blomsterlådor som farthinder på mindre biltäta områden, som exempelvis södra delen av Hagåkersgatan mot Tempelgatan, vad hindrar att göra likadant på Toltorpsgatans norra del där olycksrisken är stor och fordonsfarten för många fordon är långt över tillåten fart?

Åsikter från Hans Sternlycke och Nicola Schischmanov om att göra Toltorpsgatan till stadsgata med lägre fart beskrivs snyggt i Mölndals-Posten den 2 augusti 2018, deras synpunkter och beskrivning borde vara ett riktmärke för de som arbetar med trafikolycksriskeliminering i Mölndal stad.

Ryktet säger att tjänstekvinnan även vill höja hastigheten till 60 km/h i Dalgångsbacken (Dalgångsgatan) där det näst intill är omöjligt att nå 50 km/h innan du måste tvärbromsa för att inte krocka med andra bilar innan ljuskorsningen vid Toltorpskyrkan eller i andra riktningen nå den högt placerade riskabla övergången för barn på väg till Sörgårdsskolan.

Detta vansinne att höja hastigheten i trafiktäta bostadsområdet inom Toltorpsdalen måste vara ett skämt, ett jäkligt dåligt skämt.

Längst ner i Dalgångsbacken, Dalgångsgatan, finns en busshållplats där barn i mängder över tid väntar på sin buss till skolor.

Med högre fart ökar olycksrisken för oskyddade barn och andra i trafiken, det behöver man inte vara trafikingenjör eller Einstein för att räkna ut. Det finns trafikolyckor i Mölndal där barn tyvärr har skadats, lär man sig inget av det?

Stäng av fordonstrafiken helt på Toltorpsgatan från ljuskorsningen vid fina Toltorpskyrkan i riktning till och från Göteborg med undantag för boende, blåljus och kollektivtrafik.

Funkar det med fordonsavstängning på Frölundagatan i Eklanda så kommer det att fungera lika bra i Toltorpsdalens norra del mot Göteborg.

Sänk hastigheten för alla trafikanter till max 30 km/h på Toltorpsgatan (även för cyklister).

Den trafiktunnel som planerades på 80-talet att leda trafiken från Toltorpsgatan under Sahlgrenska till Linnéplatsen hade gjort stor nytta ur miljösynpunkt, säkert sparat liv och ökad trafiksäkerhet, men detta projekt glömdes kanske av när stora slöseriprojekt som Västlänken skulle sjösättas och där hörs inte Mölndalspolitikens röst. Om Toltorpstunneln ens fanns på agendan från Mölndals representanter när Västlänken var på planeringsstadiet är ett oskrivet blad.

Vi boende i området uppskattar att det varje dygn passerar fler än 200 fordon i hastigheter över 100 km/h i båda riktningarna på Toltorpsgatans norra del.

Minst femtontonstunga ibland helt tomma lokaltrafiksbussar passerar Toltorpsdalen (nästan) dygnet runt, vissa bussar kör i 70 km/h eller fortare när ingen ser, de kanske är sena eller att inga passagerare är med ombord.

Tunga fordon kör i bostadsområdet med stora laster på Toltorpsgatan i hög fart till Sahlgrenska, med tvätt och annan nödvändig last, dygnet runt och passerar Toltorpsdalen så det skakar i närliggande hus.

Bilister har tävlingskört med en av två bilar på fel sida av vägen i fel färdriktning på Toltorpsgatans övre del och landat på ”konkurrentens” biltak in i det mestadels ruttna, odugliga och trasiga röda planket vid övergångsstället där barn och vuxna skall kunna gå säkert över Toltorpsgatan.

Bilister har i hög hastighet mejat ner de små stolpar som skall ge gående och cyklister lite avskildhet från trafiken på Toltorpsgatan, enbart tur att ingen gick eller cyklade på gång och cykelbanan vid dessa tillfällen .

Trots flera påminnelser till Mölndals politiker som skall meddela polisen om kontroller, så har inget hänt under drygt 40 år när det gäller hastighetsbegränsningar eller fartkontroller på Toltorpsgatans norra del i riktning mot Göteborg, där hastigheten är som störst i hela Toltorpsdalen och olycksrisken har resulterat i att människor har dödats och skadats.

Kortsiktigt med sänkt hastighet till 30 Km/h, som i exempelvis Jonsered, minskas risken för trafikolyckor.

Det nuvarande enorma bullret som är inom bostadsområdet i Toltorp kan förändras med färre fordon och framför allt med lägre fart. Lägre fart ger även minskat buller och långsiktigt positiva miljö- och hälsoeffekter.

I Danmark har man under flera år använt vägskyltar med texten ”FARTEN DRÆPER”, det borde vara ett obligatoriskt skyltval som de med trafikansvar i Mölndal skall använda på Toltorpsgatans norra del. Och se till sänka hastigheten för att rädda liv inte tvärtom att riskera liv som det innebär med höjd hastighet i bostadsområdet på Dalgångsgatan och Toltorpsgatans norra del i riktning mot Sahlgrenska.

Björn Janson med familj

Toltorpsdalen, Mölndal

LÄS MER:Nu sänks hastigheten på bostadsgatorna: ”Säkrare”

LÄS MER:Alice, 11 år, blev påkörd på väg till skolan

LÄS MER:Hastigheterna ändrades – men Toltorpsborna är fortfarande inte nöjda

LÄS MER:Sänk hastigheten längs Toltorpsgatan

ANNONS