Rosendalskasernen är rivningshotad.
Rosendalskasernen är rivningshotad. Bild: Mölndals hembygdsförening

Obegripligt att skolpolitikerna inte slåss för att bevara Kvarnbyn

Skolpolitikerna tycker inte att Rosendalskasernen har något pedagogiskt värde. Det är en mycket märklig bedömning.

ANNONS
|

Som nu är väl känt kommer Mölndala Fastighets AB med Mölndalspolitikernas benägna bistånd att skövla stora delar av Kvarnbyn och därmed också stora delar av Mölndals än så länge levande industrihistoria.

LÄS MER:Vi är många som är oroliga över Mölndalas planer i Forsåker

I den här insändaren kommer jag att behandla hur Mölndals skolförvaltning, och därmed också skolnämnd, ser på betydelsen av att använda historisk bebyggelse i undervisningen.

I en tjänsteskrivelse bedömer skolförvaltningen att: ”den byggnad som kallas Kasernen inte kan användas för pedagogiska ändamål” och att skolförvaltningen därmed inte har någon ”önskan om att byggnaden behålls”. Skolnämnden beslutade att som sitt remissvar lämna synpunkter enligt tjänsteskrivelsen vilket innebär att såväl skolförvaltning som skolnämnd anser att Rosendalskasernen, vilken är ett av få kvarvarande exempel i Sverige på hyresbostäder för arbetare från mitten av 1800-talet, inte kan användas för pedagogiska ändamål.

ANNONS

För den som ägnar aldrig så lite tid till att läsa igenom den nu gällande läroplanen för grundskolan så förefaller den så explicit uttryckta inställningen att Rosendalskasernen inte kan användas för pedagogiska ändamål som minst sagt förvånande.

LÄS MER:Nya planen – det händer med husen i Forsåker

I läroplanen för historieämnet anges exempelvis explicit för årskurs 1–3 att undervisningen i de samhällsorienterade ämnena bland annat skall behandla följande centrala innehåll: Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder och för årskurs 7–9 anges under rubriken ”Hur historia används och historiska begrepp”: Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

Det är svårt att förstå hur skolförvaltningen och skolnämnden kan landa i uppfattningen att Rosendalskasernen inte kan användas för pedagogiska ändamål. Tvärtom synes Rosendalskasernen vara mycket användbar för pedagogiska ändamål och dessutom i flera ämnen.

LÄS MER:Rivningarna gör att Mölndal går miste om sin historia

Det verkar, som tur är, som att lärarna i Mölndals skolor vet att läsa läroplanen och använda närområdets byggnader för pedagogiska ändamål då det ofta syns skol- och förskoleklasser på promenad i Kvarnbyn – beskådandes såväl Rosendalskasernen och andra rivningshotade historiska byggnader som annan husbebyggelse.

Kanske borde skolförvaltning och skolnämnd kontakta Mölndals lärarkår för att få en eller ett par lektioner i hur historiska byggnader inte bara kan utan faktiskt skall användas för pedagogiska ändamål.

Torbjörn Odlöw

Kvarnbyupproret (ett nätverk av personer som oroar sig över Mölndalas och Mölndalspolitikernas skövling av Kvarnbyn)

Ladda ner Mölndals-Postens nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS