Forsåker i Mölndal.
Utanför Mölndalas kontor kan man få information om byggplanerna – och kika in på området. Bild: Elvira Linderot

Vi är många som är oroliga över Mölndalas planer i Forsåker

Flera Mölndalsbor är oroade över fastighetsbolaget Mölndalas nyaste planer för Forsåkersområdet (Papyrus), skriver Lars Gahrn.

ANNONS
|

Torsdagen den 29 april hölls ett digitalt informationsmöte. På grund av den digitala mötesformen kunde inte alla som var intresserade vara med. Jag kom själv inte in helt i mötet utan kunde bara avlyssna det. Jag skall här redovisa mina egna och andras huvudsakliga invändningar.

Många boende är oroade över planerna på höghusbebyggelse inom området. Delar av Kvarnbyn kommer tidvis att hamna i skugga. Utsikten från Kvarnbyn och mot Kvarnbyn kommer att störas. Jag instämmer helt i dessa betänkligheter. Vi har ju åskådningsexempel på nära håll, och de är inte uppmuntrande.

LÄS MER:De bor högst upp i Kvarnbytornet – kika in i Susannas och Freds topplägenhet

För många höghus

Genom höghusbebyggelse i centrum har man skymt Fässbergs kyrka från flera synvinklar. Centrums mest monumentala byggnad, uppförd på ett berg för att synas, är delvis avskärmad från centrumbesökarna. Vid Kråkan har höghusbebyggelse tillkommit. Den sticker upp och syns var man än befinner sig i i omgivningarna.

ANNONS

LÄS MER:Nya planen – det händer med husen i Forsåker

Besökare frågar: "Hur kan man få bygga så? Har ni inte någon byggnadsnämnd i Mölndal?" Att döma av Mölndalas skisser kommer man att bygga högre hus runt Villa Korndal (Papyrus gamla disponentvilla, nu ofta kallad slott), så att den delvis blir bortskymd. Hänsyn till monumentalitet och historiska värden lyser tyvärr med sin frånvaro.

Här ska en helt ny stadsdel växa fram de kommande åren. Det blir en blandning av historiska byggnader och moderna höghus.
Här ska en helt ny stadsdel växa fram de kommande åren. Det blir en blandning av historiska byggnader och moderna höghus. Bild: Elvira Linderot

Bevara byggnaderna

Flera talare var mycket skarpa i sitt avståndstagande från ytterligare rivningsplaner. Särskilt Rosendalskasernen (Norra Forsåkersgatan 2 E) ville man bevara. Man framhöll, att bostäder för arbetare är en bristvara inom kulturmiljövården. Detta rivningsärende har uppmärksammats över hela landet. Jag instämmer helhjärtat. En rivning skulle skämma ut Mölndal.

LÄS MER:Anrika huset från 1850-talet ska rivas – men grannarna tar striden med kommunen

Själv upprördes jag över, att Mölndala i sin presentation inte nämnde något om ytterligare rivningar utan till och med åberopade kulturmiljövårdsprogrammet, som man uppgav sig ha följt i sitt arbete. I själva verket bryter man på ett upprörande sätt mot detta program.

LÄS MER:Rivningarna gör att Mölndal går miste om sin historia

Lars Gahrn

ANNONS