Bröt sig ur Lindome Gif – då blev gymnasterna ännu fler

Det som började med en grupp gymnastikintresserade ungdomar i en mejerilokal blev en förening med hundratals medlemmar.

ANNONS

Lindome Gymnastikförening är en förening med många år bakom sig, närmare bestämt 82 år. Det startade med att en skara gymnastikintresserade ungdomar samlats i mejerilokalen i Lindome. Asta Palmstedt (Lindson) utsågs till ordförande, vilket hon var ända fram till 1971, med några smärre uppehåll då man av olika anledningar inte har kunnat ha någon gymnastik.

Astrid Tobiasson blev sekreterare och Uno Johansson var kassör. Vem som var ledare vet vi inte och inte heller hur många gymnasterna var, men det fanns en damgrupp och en herrgrupp som tränade på fredagskvällar i bygdegården, som senare blev församlingshem. För att finansiera verksamheten arrangerade man lotterier, danser och fester.

ANNONS

Hallen brandskadades

1943 stod den nybyggda idrottshallen klar på Fagareds skolhem och man förlade verksamheten dit. Men glädjen blev inte långvarig då hallen brandskadades redan hösten 1946. De 13 medlemmarna stod utan lokal och man fick göra ett uppehåll med träningar fram till våren 1947. Året efter hade medlemsantalet ökat till 19 varav åtta avlade Truppmärket.

Åren 1953–57 saknas ledare och verksamheten blev vilande. Sommaren 1957 tog Maj-Britt Wikström tillsammans med ett 20-tal damer åter upp tanken på en egen gymnastiksektion med egen styrelse. Man kom överens om att träna varje måndagskväll på idrottsplatsen. Vid höstterminen förlades övningarna till gymnastiksalen på Centralskolan (Sinntorpsskolan).

Blev en egen förening

1960 började Ragnhild Hjalmarsson som ledare i föreningen som nu hade 51 medlemmar, däribland den första barngruppen. 1965 begärda man utträde ut Lindome Gif och bildade en fristående organisation Lindome Gymnastikförening. Efter en annons i Norra Halland fick man 168 medlemmar, fördelat på tre damgrupper, en herrgrupp och två barngrupper. I Lindome skedde vid denna tid en stor expansion och man fick begränsa deltagarantalet i grupperna till 35 personer.

1980 hade föreningen 630 medlemmar, varav 300 är barn under tolv år, fördelade på 22 grupper. Sommaren 1989 startade Dagmar Jonsson sommargympa på gräsmattan vid Valåsskolan vilken några år senare flyttades till Bunketorp. 1991 firade föreningen 50-årsjubileum med uppvisning i Almåshallen.

Alltjämt gott om medlemmar

Detta är en sammanfattning av skriften som gavs ut till 50-årsjubileet om vad som hände under de första 50 åren. Men vad hände sen? Det har ju gått 30 år till. För att summera detta kan man ju nämna att numera tränar män och kvinnor i samma grupper. Många ledare och styrelseledamöter har kommit och gått under åren.

Idag har föreningen 559 medlemmar fördelade på tolv vuxengrupper där 192 personer tränar i grupper med olika inriktning och många tränar flera gånger i veckan. 367 barn från två års ålder tränar i 16 olika grupper.

LÄS MER:Här är historien bakom Lindome GIF – så växte fotbollen fram på orten

LÄS MER:Här är historien bakom Hällesåker IF – föreningen som nu fyller 100 år

LÄS MER:Så gick det till när bandyn och fotbollen kom till Mölndal

ANNONS