Kållereds första bibliotek startade 1932 – och hade bara elva böcker att låna ut

Kållereds nya bibliotek har äntligen invigts. Men ortens bibliotekshistoria sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det allra första invigdes redan 1932 – och erbjöd blott elva böcker.

ANNONS
|

”Biblioteket var från början mycket litet. Ändå hade det en stor skara av ivriga läshungrande människor. Det var som att beträda en guldgruva, då vi besökte biblioteket. Barnen lånade mängder av sago-och flickböcker. Jag ville själv för en kort stund vistas i romantikens och äventyrens värld. Vistas bland herrskapsfolk, drottningar och poesi, samt den fina lyriken. Min karl lånade tekniska böcker och mängder av böcker om fiske.”

Maj Werner, inflyttad med familj i Kållered 1960, har beskrivit vad böcker betydde för henne och säkert för många andra.

Kållereds bibliotek startade 1952

Kållereds kommunala bibliotek tillkom 1952, och de första åren höll man till i ett litet utrymme i Kommunalhuset.

ANNONS

Biblioteket hade bildats genom att man slog samman ABF- och SLS-biblioteken.

ABF-biblioteket nr 1205 hade bildats 1932 med 11 böcker. Första året lånades de ut 17 gånger. I början höll man till i föreståndare John Johanssons hem, Björkkullen, Gamla Riksvägen. År 1940 flyttade man till Kafé Gunberg och böckerna hade ökat till 200.

SLS-biblioteket nr 1427 bildades 1937. Förkortningen står för Svenska Landsbygdens Studieförbund. Första bokansvarige var Signe Fredriksson som hade böckerna i sitt hem i Livered. Senare blev Inga Börjesson, Norra Kyrkvägen, ansvarig för utlåningen. Nästa plats blev Bygdegården, också i Kyrkbacken.

Ivar Andersson första bibliotekarien

Biblioteken slogs samman 1952 till ett kommunalägt bibliotek. Ivar Andersson, slöjdlärare på Stretered, blev den första bibliotekarien. Man flyttade 1954 in i den då nybyggda Brattåsskolan, i ett skyddsrum. Det inreddes med bokhyllor som snickrades av Biblioteksstyrelsens ledamöter och kommunalfullmäktiges ordförande! Det var här Maj Werner började låna böcker.

Reglerna var sådana att man fick endast låna fem böcker åt gången. De fick ej lånas ut till hem med smittsamma sjukdomar och minimiåldern var 14 år.

Biblioteket var mycket populärt, och till det bidrog den kunnige Ivar Andersson som skapade en god anda och trevlig stämning. Under denna tid låg utlåningen ofta i topp av länets alla kommuner!

Bara kvällsöppet

År 1961 var det åter dags att flytta, nu in i nybyggda Central 1, Streteredsvägen 1. Bokbeståndet var nu uppe i över 5000 böcker.

Fortfarande var det endast kvällsöppet, dock nu tre dagar i veckan. Denna gång tillverkades lånedisken och hyllorna av yrkeselever på Stretered.

Ivar Andersson hade nu hjälp av Osvald Johansson att hålla öppet.

Men 1970 var det dags att flytta igen till en nybyggd lokal i Kållereds centrum – Hagabäcksleden 6 på inre torget.

Nu var ytan 440 kvadratmeter och bland nyheterna fanns en ljudavdelning med musikavlyssning och en tidningshörna.

Äntligen har biblioteket flyttat ner

Vid kommunsammanslagningen 1971 blev Kållered ett filialbibliotek till Mölndals stadsbibliotek.

Efter Ivar Anderssons pensionering, inte helt frivilligt, nyanställdes Inga-Lill Ekwall som filialchef i början av 1970-talet.

Under hennes ledning utvecklades biblioteket till ett kulturhus i Kållered. Många barnprogram och sagostunder genomfördes och på kvällarna var det föredrag och musik för vuxna. Flera utställningar och studiecirklar anordnades också.

Efter Inga-Lills pensionering 2002 blev Chatarina Söderholm filialchef. Nu har biblioteket äntligen flyttat ner till nya lokaler i bottenplan – verkligen efterlängtat. Invigningen skedde lördagen 12 mars 2022.

LÄS MER:Här är en av Mölndals stadsmuseums populäraste prylar – en dinoblå Puch Dakota

LÄS MER:Så såg vintrarna ut i Kållered förr i tiden – se de bästa bilderna här

LÄS MER:Så kommer Kållereds nya bibliotek se ut

Ladda ner vår nyhetsapp

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS