Lindome hembygdsgille fyller 60 år – se bilderna från Börjesgården

Här är historien om Lindome hembygdsgille, som funnits sedan 60-talet.

ANNONS
|

Tiden går och vi med den, Lindome hembygdsgille bildades den 23 april 1963, från en redan aktiv studiecirkel, vars mål var ”Att försöka bevara något av en gammal kultur med dess traditioner. Att hålla den levande och knyta den samman med den nya tiden.”

Jag tycker att detta verkligen sammanfattar gillets verksamhet än idag. Initiativtagare var Teodor Borg och Gunnar Hellgren var Gillets förste ordförande. Nämnas bör också Stig Tornehed som då var mycket aktiv i gillet.

Varför heter det gille och inte förening, eller sällskap, ja det är väl just av gammal tradition. Lindome Hembygdsgille ingår i Nordhallands Hembygdsförening där alla 13 sockengillena heter ”gille”.

ANNONS

Den första hembygdsföreningen i Lindome var dock "Viljan framåt" och bildades redan år 1884 på initiativ av Anders Andersson i Ersgården och vars verksamhet bestod i hembygds- och fornminnesvård. Anders blev också föreningens förste ordförande. Föreningen upphörde visserligen 1912 men var föregångare till Nordhallands Hembygdsförening vilken bildades 1917.

Många aktiviteter på hembygdsgården

Självklart måste här nämnas vår fina hembygdsgård, Börjesgården i Hällesåker, vilken gillet förvärvade 1976. Där har under åren många årliga aktiviteter ägt rum, såsom gökotta, midsommarfirande, spelmansstämma, sockenvandringar, sommarcafé och den kanske mest populära – julmarknaden.

Där har också spelats teater i omgångar. Det har anordnats olika kurser, typ lieslagning där deltagarna fått lära sig att knacka och bryna så att lien blir riktigt vass, grundläggande slåtterteknik, att slå kort och långt gräs, samt hur det slagna gräset blir en resurs i din trädgård. Vävkurser har förekommit. Att tillverka fågelholkar var också en populär kurs och självklart att lära sig baka traditionella brödkakor i den vedeldade ugnen.

Skrev bok om torpen i Lindome

Här får vi inte glömma den nyligen utgivna boken om gamla Torp, stugor och backhus i Lindome, vilket fantastiskt arbete ”Torpgruppen” har lagt ner för att få fram fakta om dessa 153 ”Ställen vi minns, har glömt, eller kanske aldrig hört talas om”.

Sedan var det ju detta med att underhålla och sköta om själva Börjesgården, så mycket arbete det har nerlagts alla dessa år av så många duktiga volontärer. Ett arbete som självklart fortgår även idag året runt.

Mangårdsbyggnadens interiör skall spegla hur det kunde se ut i början av 1900-talet. Snickarboden är så gott som original från 1912 då syskonen Nilsson ägde gården. Sedan har vi logen med stallet, vagnslider och en hönsgård, ja det finns att göra! Lindome hembygdsgille har idag cirka 200 medlemmar, men vi ser gärna att vi blir fler.

LÄS MER:Mölndals skräckhistorier – från spöken och eldsprutande hästar till djävulen och tomtar

LÄS MER:Lindomegruppen avslöjar historiska hemligheter i ny bok

LÄS MER:Johanneskyrkans nya giv – ett utomhusgym i Lindome där alla kan träna

ANNONS