När RIA kom till Mölndal

När RIA-verksamheten i Mölndals startade år 1973 leddes arbetet av föreståndarparet Anna-Lisa och Gösta Arvedsson som var engagerade i frälsningsarmén.

ANNONS
|

RIA är en del av nykterhetsrörelsen och deras arbete är inriktat på stötta hela människan och hennes totala livssituation. Man vill utifrån en kristen grundsyn försöka peka på lösningar av enskilda människors problem. RIA tror på alla människors lika värde och rätten till ett värdigt liv.

RIA har en lång historia. Deras första arbetsområde var inom opinionsbildning i nykterhetsfrågan och verksamheten startade 1920. Då kallade man sig Riksutskottet för De Kristnas Förbudsrörelse. 1931 bytte organisationen inriktning och namn till De Kristna Samfundens Nykterhetsrörelse (DKSN). Under 1950-talet utvecklades ett arbete tillsammans med kyrkorna för rådgivning i alkoholfrågor vid RIA-byråer. RIA står för ”Rådgivning i alkoholfrågor”.

ANNONS

Organisationen arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet, samt ge människor en möjlighet till att förändra sina omständigheter.

RIA:s öppna verksamhet vänder sig till människor som på grund av missbruk, hemlöshet, kriminalitet eller brist på fungerande nätverk befinner sig i socialt utsatt livssituation.

I Mölndal – 1970-talet

Vi skall nu se lite när RIA kom till Mölndal och hur deras arbete utvecklades här.

RIA-verksamheten i Mölndal startade 1973. Arbetet leddes då av föreståndarparet Anna-Lisa och Gösta Arvedsson som var engagerade i Frälsningsarmén. RIA i Mölndal bedrev bland annat värmestugeverksamhet, gemensamhetsträffar och uppsökande verksamhet. Föreningen anordnade servering där det bjöds på kaffe eller buljong varje dag till en frivillig kostnad. Andra aktiviteter som RIA hade var bordtennis, korpfotboll och sångstunder.

1980-talet

Under 1980 arbetade man fram ett projekt vars avsikt var att anställa en person på halvtid under 6 månader. Bakgrunden till detta projekt var att föreningen menade att det fanns personer i kommunen som inte vände sig till Socialkontoret för ekonomiska svårigheter eller begynnande missbruk. Syftet var att med utgångspunkt i församlingarna i Mölndal frigöra resurser i form av engagerade människor. Stödet skulle bestå av ett personligt engagemang för den enskilda människan eller familjen, ekonomisk rådgivning, kontakt med bankfolk, social samvaro och att förmedla kontakter med olika sociala myndigheter.

På tisdagar och torsdagskvällarna var det ”Öppet hus verksamhet” på Nygatan 15.

Det är spännande att följa föreståndarnas anteckningar om RIA-arbetet som bestod i arbetet med alkohol- och narkotikafrågor för ungdomar och äldre, samt att vara en del av de engagerade församlingarnas gudstjänstliv.

RIA – Hela Människan finns ju fortfarande kvar och bedriver sitt viktiga arbete, men jag väljer att stanna här. Har du mer information och minnen rörande RIA:s verksamhet i Mölndal så går det jättebra att höra av sig till oss på foreningsarkivet@molndal.se.

LÄS MER:Hela människans nya lokal i Mölndals innerstad invigd: ”Inte kunnat drömma om bättre”

LÄS MER:Nytt samarbete ska ge hemlösa i Mölndal en bostad

LÄS MER:Historien om Odd Fellows damklubb – föreningen som hjälpte behövande

LÄS MER:Hällesåker – en by med tusenårig historia

ANNONS