Striden om riksgränsen – mellan bönderna i Lindome och Kållered

Man har tvistat om gränsen i 600 år. Det var inte enbart kungarna av Danmark och Sverige som var oense. Även när Halland blev svenskt 1645 fortsatte stridigheterna, och då mellan Lindomes och Kållereds bönder.

ANNONS

De flesta som bor i Lindome och Kållered vet att vi bor i ett historiskt intressant område. Riksgränsen mellan Sverige och Danmark gick i gränsen mellan de två socknarna. Man kan tänka sig att det har varit stora stridigheter om var den exakta gränsen skulle gå. I brist på gps med exakta positionsbestämningar satte företrädare för de två länderna upp gränsstenar i naturen utmed sträckan från havsbandet i väster till Ingsjön i öster – en sträcka på 25 kilometer. Många av gränsstenarna finns kvar och jag har besökt flera av dem.

Danskar och svenskar hade svårt att komma överens

Listor med utpekade gränsstenar och landmärken har tagits fram på löpande band. Danskarna och svenskarna hade sina egna listor. Man träffades och jämförde listorna och försökte komma överens, inte alltid så lätt. Under åren från 1250 till 1830 har det funnits inte mindre än 42 landmärken och gränsmärken från kustbandet i väster till Ingsjön i öster.

ANNONS

Sex av gränslistorna har Johan Kalén analyserat och presenterat i sin bok ”Halländska gränsmärken” från 1924. Jag har läst boken och sammanställt svenskarnas och danskarnas gränslistor från 1500-talet på en karta. Danskarna ville att gränsen skulle gå i ett nordligare läge jämfört med svenskarna. Området däremellan kallades för ”Tvisteparken” som egentligen inte var någon odlingsbar mark. Men det fanns ett visst värde för jakt, ålfiske, vattenkraft och ett visst bestånd av ekträd. Det fanns en tvistepark i väster och en i öster som framgår på kartan.

Tvist mellan bönderna när Halland blev svenskt

Svenskarna var krigiska, man anföll Danmark och ville erövra Halland som varit danskt sedan 1000-talet. Svenskarna erövrade Halland vid fyra tillfällen under åren 1332–1569, men Danmark tog tillbaka landskapet varje gång. Halland blev svenskt 1645 och permanent svenskt från 1658. Då skulle man kunna tänka sig att stridigheterna angående gränsen skulle upphöra. Men de fortsatte, nu var det bönderna i Kållered och Lindome som tvistade om sockengränsens sträckning.

Lagmansrätten satte ner foten

1830 satte Lagmansrätten ner foten och fastställde var länsgränsen mellan Halland och Göteborgs och Bohuslän skulle gå. Den nya gränsen drogs mitt i de två tvisteparkerna som då också blev både häradsgräns och sockengräns. Det var ju ett stort framsteg, nu skulle man inte kunna klaga mer eller tvista om gränsen.

Förra året bestämde jag mig för att leta upp platserna för några av gränsstenarna och landmärkena. Jag fick god hjälp av Sven-Olof Melin som visade mig flera av dessa platser. I denna artikel visas foton från några av svenskarnas gränsstenar på 1500-talet. Man får då hålla i minnet att danskarna hade lika många gränsstenar, men de finns placerade i ett nordligare läge.

Vad vill du läsa om?

Under vinjetten Arkiverat djupdyker vi i arkiven och hittar kända och okända guldkorn från Mölndal, Lindome, Kållered och Hällesåker. Arkiverat är ett samarbete mellan Mölndals-Posten och Mölndals hembygdsförening, Kållereds hembygdsförening, Föreningsarkivet, Lindome hembygdsgille samt Mölndals stadsmuseum. Vad vill du läsa om? Mejla oss och tipsa!

LÄS MER:Kvinnorna flydde kriget i Estland – fick jobb på August Werners textilfabriker

LÄS MER:Då fick Tulebo till sist väg – tack vare böndernas insats

LÄS MER:Snickaren Hilmer Johanssons skrönor fängslade arbetarna på Spinneriet

LÄS MER:Kvarnbyskolan erbjöd både bildning, fostran och en kommunal badinrättning

ANNONS