Då fick Tulebo till sist väg – tack vare böndernas insats

Tack vare fem bönder fick Tulebo, med sitt svåra läge, till sist den första riktiga vägen till byn. Året var 1912, och vägen byggdes utan maskiner.
Men byn har funnits mycket längre än så. De första anteckningarna om Tulebo är från 1500-talet.

ANNONS
|

Tulebo var ett hemman i Kållereds socken, Askims härad, numera Mölndals kommun, beläget i den östligaste delen av socknen. Hemman är ett äldre ord för jordbruksfastighet som gav tillräcklig avkastning för att brukaren skulle kunna försörja sig och sin familj och betala skatt.

Hemmanet var vidsträckt med gränser mot Lindome, Fässberg (Mölndal) och Råda, med strandrätt i fyra sjöar: Tulebosjön, Hårssjön, Finnsjön och Gravsjön.

Mycket skogsmark

Större delen av arealen, som är ungefär 400 hektar, består av skogsmark. För att få en uppfattning om hur långsträckt hemmanet var kan man nämna att avståndet från Tulebosjön till Gravsjön på fem kilometer, är lika långt som från Tulebosjön till gränsen mot Askim.

ANNONS

Byn har sedan lång tid varit uppdelad i två enheter, Nordgården och Sörgården, vardera om ett halvt mantal och dessutom skattefria Tuleboäng. Mantal var en måttenhet som bland annat användes vid beskattning. Två gårdar som båda var 1/8 mantal skulle betala lika mycket i skatt, medan en gård på 1/4 mantal betalade mer i skatt.

Tulebo omnämnt redan på 1500-talet

Hur länge bebyggelse förekommit är okänt, men anteckningar finns om Tulebo både från 1500- och 1600-talet.

Ingen gård har gått i arv i rakt nedstigande led från 1700-talet. Äktenskap ingicks ofta med någon från Vommedal, Livered eller Högen eller med någon från Lindome.

Efter storskiftet skedde flera försäljningar. Här märktes de nära kontakterna med Lindome och under mitten av 1800-talet ägdes hela Nordgården och delar av Sörgården av folk från Dvärred. Samma var förhållandet på granngården Hult. Nordgården delades vid denna tid i fyra delar vilka bestått tills i dag.

Sörgården förblev mer intakt, särskilt vad gäller åkermarken, men bytte ägare och ungefär halva skogsskiftet kom i andras ägo. Det fanns dock gott om skog, nästan hundra hektar återstod.

Tulebo Sörgård lär ha ett av de största skogsskiftena i socknen.

Tulebo och Dvärred hade också skogsskiften som gränsade till varandra och kontakterna med Lindome verkar ha varit livliga.

Stor efterfrågan på bra väg till Tulebo

Kommunikationsmässigt hade Tulebo ett svårt läge. Till Kållered och kyrkan gick under 1800-talet körvägen öster om Tulebosjön och över de branta backarna vid fastigheten Hult. Men det var en dålig väg och svår att ta sig fram på. Däremot fanns genare gångvägar såväl till Kållered som till Mölndal (Kikås) och till Lindome (Dvärred).

1912 löstes vägfrågan. Det fanns ett stort behov av bättre väg från Tulebo till Kållered. Kållered hade fått järnvägsstation och samhället hade byggts ut med affärer. Vägen från Kållered till Mölndal var i bra skick.

Stretered stretade emot

Trots motstånd lyckades bönderna i Tulebo 1912 driva igenom att den nya vägen fick den sträckning den till stor del har i dag. Det var inte lätt att få ta åkermark i anspråk men det största motståndet stod skolhemmet Stretered för. Stretered framhöll att den starka trafiken (häst!) skulle störa och skada barnen. Det blev en långdragen rättegång med advokater och vittnen innan domstolen gav tillstånd till byggandet. Protokollen från domstolen finns kvar och är en intressant läsning om dåtidens tänkesätt.

Byggdes utan maskiner

Vägen byggdes sedan av fem bönder utan maskiner, med handgrävda diken och grus som kördes med hästar från Sörgårdens sandhåla. Även underhållet svarade de för, då varje gård hade sin vägsträcka att sköta.

Länge sköttes vägen av en vägsamfällighet med 150 medlemmar! Kommunen har tagit över ansvaret nu. Vägen har numera en helt annan standard än tidigare då det var bara ett hästtramp och två hjulspår.

Vägbelysning kom 1950 och på 1970-talet asfalterades den och fick bättre anslutning till stora landsvägen.

Hela förloppet med vägfrågan är väl dokumenterat från de första förhandlingarna till de sista domstolsförhandlingarna. De ger inte bara en bild på Stretereds dåvarande syn på sin undervisning, utan också genom alla vittnesmål från Kålleredsbor, en tidsbild av deras levnadsvillkor och svårigheter att försörja sig.

Kunde sälja mjölk till mejeriet i Mölndal

Med bättre väg började bönderna sälja mjölk till mejeriet i Mölndal. De körde var sin dag med den samlade mjölken och hade då möjlighet att handla och göra andra ärenden. Det var inga stora mängder varje gård lämnade, som mest 20 liter per dag, men det gav ett välkommet kontanttillskott. Samarbetet underlättades troligen av att alla personerna i Tulebogårdarna var släkt.

1919 fick Tulebo Nordgård elektricitet, för andra gårdar dröjde det till 1940-talet, i spåren av brist på fotogen och annat bränsle.

Sommargäster till Tulebo

Den nya vägen öppnade möjligheter att hyra ut till sommargäster. Från 1915 till 1950 fanns det sommargäster i alla gårdar i Tulebo Nordgård. Till och med Helgessons som bara hade ett rum och kök, hade sommargäster. Troligen flyttade familjen Helgesson in i hönshuset.

Den ekonomiska sidan var viktig, uthyrningen kunde inbringa upp till 50 kronor per rum per sommar (inte per natt!). Sommargästerna gav omväxling och nya kontakter. Det var vanligt att hyresgästerna återkom år efter år. Det var ett utbyte av olika sätt att leva och gav nya impulser. Man arrangerade logdans varje lördag på någon av gårdarna.

Populära Tulebosjön

Badplatsen vid Tulebosjön var mycket populär. Varma sommarhelger kunde det vara svårt att hitta plats på stranden att sitta på.

Tidigare hade kommunen badbryggor vid Tulebosjöns östra sida men de är flyttade till Streteredsidan.

Gården Hult sålde under 1930-talet ett 30-tal sommarstugetomter. Det blev mer folk vid sjön och det fanns två ”schapp” som sålde dricka och godis.

Nu är nästan hela Streteredområdets åkrar bebyggda och många villor är byggda uppe på Hultet. Men Tulebo är i varje fall förändrat!

Vad vill du läsa om?

Under vinjetten Arkiverat djupdyker vi i arkiven och hittar kända och okända guldkorn från Mölndal, Lindome, Kållered och Hällesåker. Arkiverat är ett samarbete mellan Mölndals-Posten och Mölndals hembygdsförening, Kållereds hembygdsförening, Föreningsarkivet, Lindome hembygdsgille samt Mölndals stadsmuseum. Vad vill du läsa om? Mejla oss och tipsa!

LÄS MER:På 60-talet fanns det 16 speceriaffärer i Lindome

LÄS MER:Snickaren Hilmer Johanssons skrönor fängslade arbetarna på Spinneriet

LÄS MER:Dragspelsklubben annonsskämt: Kom hit om du är spelberoende

LÄS MER:Kvarnbyskolan erbjöd både bildning, fostran och en kommunal badinrättning

ANNONS