Bifrosts äldreboende.
Bifrosts äldreboende. Bild: Elvira Linderot

Anhöriga slog larm – stora brister på Bifrosts äldreboende

Anhöriga slog larm. Då valde vård- och omsorgsförvaltningen att göra en utredning som visar på stora brister. Måltider har glömts bort, saker har försvunnit och personal satt med sina mobiler i stället för att hjälpa de äldre.

ANNONS
|

Det var efter att tre anhöriga lämnat in likartade klagomål som vård- och omsorgsförvaltningen valde att göra en övergripande utredning av Bifrosts äldreboende.

– Jag började som verksamhetschef 1 december 2020 och fick direkt kontakt med en närstående som hade upplevt brister. Sen kom det in fler klagomål och jag kände att det här är något som vi behöver ta tag i, säger Sarah Dunér.

Hon är en av två verksamhetschefer för äldreboenden i Mölndals stad, och har bland annat ansvar för Bifrosts äldreboende.

Under början av 2021 intervjuades personal samt nuvarande och tidigare chefer. Ihop med de anhörigas berättelser, och en genomgång av avvikelser och rapporter, framkommer en bild av ett äldreboende som haft problem i många år.

ANNONS
Sarah Dunér är verksamhetschef för några av stadens äldreboenden, bland annat Bifrosts äldreboende.
Sarah Dunér är verksamhetschef för några av stadens äldreboenden, bland annat Bifrosts äldreboende. Bild: Privat

Flera klagomål

De anhöriga har klagat på flera olika saker. I ett av fallen handlar det om en äldre person som som bodde på en demensavdelning. Där ska kläder och glasögon ha försvunnit, skador i lägenheten åtgärdades aldrig och personen blev nedstämd och understimulerad.

De andra klagomålen handlar om äldre på somatiska avdelningar. En person som fortfarande bor kvar på boendet har känt sig bortglömd och ifrågasatt av personalen. Dessutom har pensionären, som inte äter all mat, vid flera tillfällen fått felaktig kost. Ibland har hen inte fått någon middag alls.

– Personal har inte kollat med varandra vad som ska göras och insatserna har inte följt genomförandeplanerna. Det har gjort att våra brukare inte fått det stöd som de haft rätt till, säger Sarah Dunér.

LÄS MER:Så många har dött i covid-19 på kommunens äldreboenden

I genomförandeplanen finns information om allt från matvanor till önskemål kring aktiviteter.

– Insatser har uteblivit och det påverkar självklart de boende. Det kan handla om alltifrån en promenad som har uteblivit till att våra brukare inte har fått sina städinsatser, att medicin inte har getts i tid eller att vi har brustit i bemötande.

I ett fall, som rapporterats som en avvikelse, låg en av de äldre naken i sin säng och frös när anhöriga kom på besök. Personen hade inte fått middag och de närstående fick hjälpa hen att klä på sig och ta sig ut i matsalen.

Chefsbyten och vikarier

I intervjuerna som genomförts framkommer ytterligare brister. Bland annat ska äldre ha lämnats helt ensamma när personal gått över till andra avdelningar. Vissa anställda ska ha struntat i arbetsuppgifter och suttit med sina telefoner istället för att ägna tid åt de boende.

Enligt utredningen finns det flera orsaker till problemen. Det handlar bland annat om chefsbyten, brister i kunskap och bemötande, sjukskrivningar och många vikarier.

LÄS MER:Höjd ersättning till vårdpersonal som tar extra sommarpass

Sedan boendet öppnade 2014 har där funnits 11 olika enhetschefer. Ibland har det varit två chefer, ibland bara en. Sedan en tid tillbaka har en ny tolfte chef börjat på boendet.

–Det är en ny enhetschef på plats sen den 1 april som har väldigt mycket erfarenhet. Där känner jag mig trygg med att det här kommer bli bra, säger verksamhetschefen Sarah Dunér.

Den tidigare enhetschefen ska självmant ha slutat sitt jobb som enhetschef och har idag ett annat uppdrag.

Tidigare chef

Sarah Dunér kan inte svara på varför det har varit så många chefsbyten tidigare utan hänvisar till Mariette Petric. Hon var verksamhetschef för alla stadens äldreboenden under perioden februari 2016 till november 2020.

– Att det har varit en omsättning av dessa chefer har till stor del berott på naturliga orsaker som föräldraledighet, nya uppdrag i förvaltningen och att chefer ibland behöver vara behjälpliga på ett annat boende med hög belastning, säger Mariette Petric.

Hon säger att hon inte har känt till alla brister på boendet.

– Självfallet så borde uppföljningen av verksamheten ha gjorts på ett annat sätt så att bristerna hade framkommit. Detta behöver säkras i förvaltningens struktur för uppföljning framåt. Detta är ett misslyckande från vår sida.

LÄS MER:Ingen succé för satsning på heltidsjobb: ”Behövs mer tid”

Åtgärder är på gång

Enligt Sarah Dunér görs nu flera saker för att förbättra situationen.

– Det handlar framförallt om att se till att personal och chefer har rätt stöd. Utbildning och handledning är jätteviktigt.

Bland annat ska all personal gå en ny utbildning om demens – och så ska det ska anställas en äldrepedagog på boendet.

Nu hoppas Sarah Dunér att det ska bli bättre för de boende, och att anhöriga ska känna sig mer delaktiga.

– Det är otroligt viktigt att lyssna på närstående, och även på personalen, så att vi kan åtgärda brister i ett tidigare skede. Det ska inte behöva gå så långt som det har gått på Bifrost.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS