Här är historien om den gamla häradsvägen i Lindome mellan Hällesås och Inseros

I dag är det inte många som känner till den gamla häradsvägen som gick mellan Hällesås i väster och Inseros i öster. Vägen har anor från sen medeltid. Idag finns lämningar av vägen och den syns som skogsvägar, skogsstigar eller lokala villavägar. Flera delsträckor är fina promenadstråk.

ANNONS
|

Sedan forna dagar har det funnits väg genom Lindome i nord-sydlig riktning. Forntidsvägen genom Halland var en viktig vägförbindelse redan under 1000-talet. Pilgrimerna nyttjade denna väg och passerade då Barnsjön och Lindome kyrka. Senare kom Kungsvägen genom Halland som under 1600-talet passerade Lindome by nedanför kyrkan, Annestorp och vidare mot Kållered. Denna klassades som landsväg.

Del av förbindelse till Bollebygd

Men i Lindome har det också funnits en vägförbindelse i väst-östlig riktning. Häradsvägen mellan Hällesås i väster och Inseros i öster har anor från sen medeltid. Häradsvägen var troligtvis en del av en längre vägförbindelse mellan Snipen och Bollebygd. Riktigt långt tillbaka fanns egentligen inte det vi i dag menar med vägar. De som fanns liknade snarare breda stigar. När vissa vägar senare klassades som häradsvägar skulle de vara sex alnar breda vilket motsvarar 3,6 meter. Markägarna utmed vägen var tvungna att ansvara för skötsel och underhåll.

ANNONS

Häradsvägens västra del hette Snipevägen. Namnet kommer från området Snipen som ligger där Spårhagavägen ansluter till Gamla Särövägen i dag. Häradsvägen slingrade sig fram i höglänta delar av landskapet några hundra meter ifrån dagens vägar. I väster gick häradsvägen över det ganska bergiga hedlandskapet från Snipen till Lindome. Vägen var en viktig kommunikationsled mellan kusten och landsvägen som gick genom Lindome.

Vägen gick norr om Ingsjöarna

Längre österut följde häradsvägen berget på sydsidan av Lindomedalen fram till Hällesåker och vidare utmed Lindomeån fram till Inseros. Dalgången mellan Lindome kyrka och Västra Ingsjön utgjorde länge en viktig kommunikationsled mellan inlandets skogsbygder och jordbruksbygderna i väster. Mellan Inseros och Hällingsjö gick vägen norr om Ingsjöarna. Idag går ju Hällingsjövägen på södra sidan av sjöarna.

I Ålgårdsbacka alldeles öster om Hällesåker fanns sju sågkvarnar, det vill säga mindre sågverk. Timmer hämtades i trakterna kring Bollebygd. Man flottade timret över Ingsjöarna och vidare västerut i Lindomeån fram till sågkvarnarna. Bönderna i Lindome hade viss avsättning av sina tillverkade möbler österut i Sjuhärad. Det fanns på den tiden en liten båt som användes för transport över Ingsjöarna. Hästen fick inte plats i båten så den fick ledas fram på den krokiga och backiga häradsvägen norr om sjöarna fram till Hällingsjö.

Resan tog tre timmar

På senare tid har häradsvägen genom Lindome ersatts av Spårhagavägen, Industrivägen och Hällesåkersvägen. Spårhagavägen i sin nuvarande sträckning byggdes 1935–37 genom AK-arbete och Hällesåkersvägen byggdes 1882.

Det är svårt att tänka sig att vägen Lindome–Hällingsjö under tidsperioden 1882–1920 ingick i den vägförbindelse som ansågs vara den bästa vägen mellan Göteborg och Borås.

Häradsvägen genom Lindome var cirka 17 kilometer lång. För den som färdades hela vägen mellan Hällesås och Inseros tog resan nog runt tre timmar. Idag tar samma resa en kvart.

Vad vill du läsa om?

Under vinjetten Arkiverat djupdyker vi i arkiven och hittar kända och okända guldkorn från Mölndal, Lindome, Kållered och Hällesåker. Arkiverat är ett samarbete mellan Mölndals-Posten och Mölndals hembygdsförening, Kållereds hembygdsförening, Föreningsarkivet, Lindome hembygdsgille samt Mölndals stadsmuseum. Vad vill du läsa om? Mejla oss och tipsa!

LÄS MER:Axel Adler från Lindome blev direktör vid 24 – grundade Adlerbertska stiftelserna

LÄS MER:Carmen Curlers – varma papiljotter som gjorde ont att använda

LÄS MER:Här är Mölndals gamla butiker, restauranger och torghandel

ANNONS