Här är Mölndals bästa äldreboenden – enligt de äldre

Majoriteten av de som bor på Mölndals äldreboenden ger ett positivt helhetsomdöme till verksamheten. Men vissa boenden får betydligt högre betyg från de äldre än andra.
– Vi måste jobba aktivt med de här siffrorna, det är inte bra att det skiljer sig åt, säger Sarah Dunér, verksamhetschef för äldreomsorgen i Mölndals stad.

ANNONS

Varje år genomför Socialstyrelsen en enkätundersökning där de frågar de äldre vad de tycker om det äldreboende de bor på. Frågorna rör bland annat hur de upplever sin hälsa, inom- och utomhusmiljön, maten, personalen och deras helhetsintryck av äldreboendet i stort.

I Mölndal stad gav majoriteten av de äldre ett positivt helhetsomdöme till sitt boende under 2020, men skillnaderna är stora inom kommunen.

Det äldreboende som får högst betyg i undersökningen är Berzelius äldreboende som i dag drivs i privat regi. Där är hela 95 procent av de äldre är nöjda med verksamheten som helhet, vilket står i stark kontrast till Fässbergs äldreboende som ligger sist på listan.

LÄS MER:Miljonsatsning på sjuksköterskor till kommunens äldreboenden

Där ger under 2020 endast 52 procent ett positivt helhetsomdöme vilket även är en minskning jämfört med betyget från 2019, då upp till 73 procent var nöjda.

Anna Eliasson är enhetschef på Fässbergs äldreboende och ser allvarligt på de låga siffrorna.

– Jag förstår inte varför det blir så låga resultat, men vi tar det på största allvar och försöker åtgärda alla sakerna för att komma åt kärnan till vad det som orsakar det här, säger hon.

"All-inclusive är inte verkligheten”

Enligt enkäten är det endast 27 procent av de äldre som anser att Fässbergs äldreboende har trivsamma gemensamma utrymmen, och många är missnöjda med måltidssituationen.

LÄS MER:Anhöriga slog larm – stora brister på Bifrosts äldreboende

Sedan i höstas har omfattande åtgärder satts in, bland annat en renovering av entrén och alla möbler har bytts ut mot nya. Måltiderna har också setts över för att bli mer trivsamma, men Anna Eliasson menar att det är svårt att veta vad man kan tolka in i de svar som enkäten ger.

– Det blir komplicerat när man inte vet om det är anhöriga eller den äldre själv som svarat. Sen har varit väl medvetna om vårt resultat och försöker verkligen jobba med frågorna där vi får sämre omdömen, säger hon.

LÄS MER:Nytt café invigdes på Fässbergs äldreboende

Delvis ses coronapandemin som en påverkande faktor. De stora skillnaderna jämfört med andra boenden i kommunen tror Anna Eliasson har flera orsaker.

– Det kan vara en kulturfråga. Sen har vi inte varit bra på att tala om vad vi gör och vad vi har gjort för anhöriga. Vid välkomstmötet försöker vi också förmedla vad man kan förvänta sig från äldreboendet. Det är hemtjänst under tak, inte all-inclusive, säger hon.

LÄS MER:Många anställda väntas sluta när Attendo tar över Lackarebäcks äldreboende

Inte bra att betygen skiljer sig åt

Sarah Dunér är verksamhetschef och ansvarig för det strategiska utvecklingsarbetet på Mölndals stads äldreboenden. Även hon har uppmärksammat skillnaderna i de olika boendenas omdömen.

– Vi måste jobba aktivt med de här siffrorna, det är inte bra att det skiljer sig åt. Vi tittar på vad är det som kan ligga bakom låga betyg på ett äldreboende, om det kanske är så att vi exempelvis behöver mer riktade utbildningar för personalen, säger hon.

Sarah Dunér är verksamhetschef för äldreomsorgen i Mölndals stad.
Sarah Dunér är verksamhetschef för äldreomsorgen i Mölndals stad. Bild: Privat

LÄS MER:Attendo: Lackarebäcks äldreboende ska förbli tryggt

De som placerar sig på en fjärdeplats är Lackarebäcks äldreboende. De har till skillnad från både Berzelius och Fässberg höjt sitt helhetsomdöme jämfört med förra enkätens resultat, något som gläder enhetschef Anna Essley.

– När jag började här för ett år sedan tyckte jag resultaten var under all kritik. Då behövde vi jobba på allt men förvaltningen riktade in sig på måltidssituationen där man provåt maten i matsalen. Det ledde sen till flera förändringar, säger hon.

LÄS MER:Snart väntas djurkalas på Fässbergs äldreboende

Men trots betygsförbättringen fortsätter de med utvecklingsarbetet. Nu står en köksrenovering på schemat.

– Det är inga siffror vi nöjer oss med utan vi vill bli ännu bättre, säger Anna Essley.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS