Arkivbild.
Arkivbild. Bild: Stig Hedstrom

Lägg hellre offentliga medel på skolpersonal

Replik på ”Mölndals stad: Därför är kommunikatörer viktiga” (Mölndals-Posten 12 januari).

ANNONS
|

Vi är helt överens om vikten av att hantera offentliga medel ansvarsfullt och med noggranna prioriteringar, men har olika uppfattningar om vad detta innebär. Jag har inte framfört att det är onödigt att rekrytera kommunikatörer, bara att det känns fel när skolan och barnomsorgen med mera tvingas till besparingar. Att kommunikatörer är viktigare än någonsin i tider av desinformationskampanjer, kan jag delvis hålla med om, men tror att personal i skolan är ännu viktigare i tider av risk för gängrekryteringar. Dessutom är det väl andra samhällsfunktioner till exempel MSB, som ansvarar för information kring risker för vilseledande påverkan med mera.

ANNONS

Efter nästan 40 år i offentlig tjänst (bland annat flera år i Mölndals kommun), så vet jag rätt väl vad informatörer/kommunikatörer jobbar med. Det jag sett under dessa år är hur kommunikatörer liksom andra administrativa funktioner och anställda ökat kraftigt. I början av mitt arbetsliv var det väldigt inne att kommuner skulle ha stora organisationsavdelningar och planeringsavdelningar. Nu är det andra typer av tjänster som tillkommit; kvalitetsutvecklare, kvalitetssamordnare, verksamhetsutvecklare, verksamhetssamordnare, processhandledare och HR-strateger med flera. Och tyvärr är det sällan som man skär ner bland dessa grupper, när ekonomin försämras, utan det är i kärnverksamheterna som man får ta smällarna!

Att jag saknar information och framfört att hemsidan jag sökte på inte uppdaterats på över 3 år, anser du visar på att ni är på rätt väg! Detta förstår jag inte hur du får ihop? Även om ni jobbar med att ta fram en ny enklare hemsida, så försvarar ju inte det, att uppdatering av befintliga hemsidor inte görs!

Jag hoppas verkligen att ni vid anpassningen till Lagen om digital offentlig service på nya hemsidan också beaktar att det finns många, som inte kan tillgodogöra sig information digitalt. För denna grupp måste ni som ansvariga för kommunal information verkligen tänka ut hur de skall nås! Den som saknar dator/smartphone hamnar helt utanför många samhällsfunktioner!

Lena Knapasjö

LÄS MER:Mölndals stad: Därför är kommunikatörer viktiga

LÄS MER:Vad lägger kommunen pengar på egentligen?

LÄS MER:KD: Vi prioriterar kärnan i kommunala verksamheter

ANNONS