Josefin Winberg, Daniel Fröjd och Johanna Winberg är med i styrelsen för Bevara Kvarnbyn.
Josefin Winberg, Daniel Fröjd och Johanna Winberg är med i styrelsen för Bevara Kvarnbyn. Bild: Anna Mattisson

Öppet brev till politikerna: Rädda Kvarnbyn från rivningar

Vi ifrågasätter starkt hur det är möjligt att riva och inskränka på kulturmiljöerna i ett kulturhistoriskt område.

ANNONS
|

Öppet brev till kommunfullmäktige i Mölndals stad:

Vi skriver till er från Föreningen Bevara Kvarnbyn gällande de rivningshot som hänger över byggnaderna i området Forsåker. Ärendet hamnade på vårt bord i samband med rivningslovet för Rosendahlskasernen på Norra Forsåkersgatan 2 och vi har under den senaste tiden arbetat med detta.

Vi har även ett nära samarbete med vår vänförening Föreningen FASAD som arbetar för det byggda kulturarvets bevarande i Göteborg och Mölndal.

LÄS MER:Obegripligt att skolpolitikerna inte slåss för att bevara Kvarnbyn

Rivningshotet mot bland annat Rosendahlskasernen, Läkarbostaden, Gymnastiksalen och Byggnad 23 inom Forsåkerområdet har fått många att höra av sig till oss den senaste tiden. Med bakgrund mot vad som har skett, att Rosendalskasernen i skrivande stund troligtvis inte har lång tid kvar- vill vi kontakta ansvariga politiker för att få ett svar på hur en så pass viktig kulturmiljö kan drabbas av en modern rivningsvåg?

ANNONS

Det finns många aspekter som talar till bevarandets fördel i samband med exploatering av detaljplaner som exempelvis klimatkompensation, återbruk, kulturhistoria och givetvis även att det ligger i tiden att hellre bevara än att riva. Med detta i åtanke är det märkligt att ett prestigeprojekt som Forsåker, som verkar ha använt sig av kulturarvets slagkraft och integration, istället river värdefulla byggnader inom området. Detta är för oss inget nytt, vi läser om det varje dag på sociala medier och i byggnadsvårdsgrupper.

LÄS MER:Vi är många som är oroliga över Mölndalas planer i Forsåker

Rivningar av kulturvärdefulla byggnader är inte längre en lokal fråga, utan en nationell sådan, då det är vårt nationellt gemensamma kulturarv som förgås. Utöver bevarande av äldre byggnader finns aspekten av att integrera den nya bebyggelsen i landskapet, vilket rimligen inte görs genom att bygga höghus och tätbebyggt. Mölndals vision om Forsåker är att skapa ett unikt område med landmärken, ett område som människor vill ta sig till. Vi alla vet att om fler byggnader rivs så kommer området inte vara mer unikt än hur Mölndals centrum eller Åby är idag.

Vi ifrågasätter givetvis starkt hur det är möjligt att riva och inskränka på kulturmiljöerna i ett kulturhistoriskt område och riksintresse på det sätt som just nu sker? Ni vet givetvis om att så väl förvanskning som rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader strider mot så både Plan- och bygglagen och Boverkets rekommendationer för vad som är ett värdefullt kulturarv.

LÄS MER:Rivningarna gör att Mölndal går miste om sin historia

Sammantaget känns det år 2021 utdaterat att riva äldre byggnader som ligger inom och kloss an ett riksintresse. Vi hoppas därför att Mölndals stad kan ta rätt kliv in i framtiden, inte sätta exploatörsintressen i första rummet och istället prioritera kulturarvet genom att behålla den vision om Forsåkerprojektet som fanns från början: ett område där gammalt och nytt trängs i en brokig och charmig blandning som får folk att vallfärda dit för att besöka, leva och samverka.

Låt oss även uppmärksamma er om att Rosendahlskasernen och Byggnad 23 numera ligger på Svenska Byggnadsvårdsföreningens gula lista och troligen kommer även fler av byggnaderna inom området att hamna här.

Styrelsen i Bevara Kvarnbyn

Johanna Winberg, ordförande, Cecilia Crook, vice ordförande, Josefin Winberg, Torun Odlöw, Daniel Fröjd och Lars Gahrn

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS