Undersköterskan från Bifrost: Samhället har misslyckats med att skydda de äldre

Äldreomsorgens fel och brister blev blottlagda under pandemin. Nu krävs gemensam insats av långsiktiga satsningar från stat och kommun för att kunna säkerställa goda levnadsförhållanden inom äldreomsorgen.

ANNONS
|

Enligt Novus riksrepresentativa undersökning gällande de tio viktigaste politiska sakfrågorna hamnar äldreomsorgen på åttonde plats. Den valfråga som är av primär art för den kommunalt styrda politiken är skolan tätt följd av äldreomsorgen. Detta är en rationell prioritering som har sin grund i den äldrereform som genomfördes 1992. Enligt beslut tilldelades då kommunerna ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg av äldre.

Välfärdsskuld uppstod

Äldreomsorgens fel och brister blev blottlagda under pandemin. Enligt statistik från Socialstyrelsen var nio av tio som avled i covid-19 över 70 år. Ungefär hälften av dessa bodde på särskilt boende medan en fjärdedel hade hemtjänst. På grund av att både vård- och omsorgsinsatser uteblivit har en välfärdsskuld uppstått. Som samhälle misslyckades vi med att skydda våra allra sköraste vilket är en skamfläck i vår nutidshistoria.

ANNONS

Splittrad organisation

I en gemensam insats konstaterades att äldreomsorgen är en splittrad organisation med brister som kännetecknas av låg bemanning, låg yrkeskompetens samt brist på medicinsk kompetens och utrustning. Man blev även medveten om de dåliga arbetsvillkor som råder samt de icke fungerande rutinerna och bristen på struktur.

Kommunernas huvudsakliga uppgift bör vara en investering i personalens arbetssituation i vilken underbemanning, en hög arbetsbelastning och bristande återhämtning generar en hög sjukskrivning samt en etisk stress.

Gemensam insats krävs

Det bör implementeras en lösning av kompetensförsörjningen, det vill säga en aspiration att säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens både kort- samt långsiktigt. Fortbildning bör vara ett obligat att tillhandahålla i yrkesutövningen som ett effektivt sätt att vitalisera befintlig kunskap samtidigt som man tillför ny.

Det krävs en gemensam insats av långsiktiga satsningar från både stat och kommun för att kunna säkerställa goda levnadsförhållanden inom äldreomsorgen. Satsningar som ska ha ett förebyggande perspektiv och inriktas på att vara hälsofrämjande och stödja funktionsförmåga. Förbättringar gällande samordning, delaktighet och individanpassning ska förbättra och höja vårdkvalitén.

För Sverige kan ju trots allt bättre!

Helena AL-Zubaidi

Undersköterska Bifrost äldreboende

LÄS MER:Liberalerna Mölndal: Sänk skatten och stärk välfärden

LÄS MER:Flytta på mannen som misshandlar i stället för på kvinnan som blir slagen

LÄS MER:De som jobbar med äldre måste kunna språket – jag måste ta till knep för att göra mig förstådd

ANNONS