Hon slog larm om brister på äldreboendet – cheferna lyssnade inte

Mölndals-Posten har tidigare berättat om bristerna på Bifrosts äldreboende. Nu vittnar anhöriga om att problemen funnits i flera år – men att cheferna inte lyssnade på dem.
– Mest blir jag nog förbannad. Hur är det möjligt att det kan vara så här, säger en kvinna som vill vara anonym.

ANNONS
|

I slutet av april skrev Mölndals-Posten om den utredning och Lex Sarah-anmälan som gjorts kring Bifrosts äldreboende.

– Jag började som verksamhetschef 1 december 2020 och fick direkt kontakt med en närstående som hade upplevt brister. Sen kom det in fler klagomål och jag kände att det här är något som vi behöver ta tag i, sa verksamhetschefen Sarah Dunér till tidningen då.

LÄS MER:Anhöriga slog larm – stora brister på Bifrosts äldreboende

Men bristerna fanns långt innan Sarah Dunér tillträdde. I utredningen står det att det funnits utvecklingsområden under flera år.

Nu har två anhöriga, oberoende av varandra, hört av sig till Mölndals-Posten och vill berätta vad de varit med om. De menar att problemen fick pågå allt för länge.

ANNONS

– Först var det välfungerande när min mamma flyttade dit. Då var det en chef som var sjuksköterska och skötte det bra. Sen slutade hon och då började problemen med ett väldigt undvikande ledarskap, berättar en kvinna som inte vill ha sitt namn i tidningen.

Eftersom hennes mamma bor kvar på äldreboendet vill hon inte gå ut med sin identitet.

LÄS MER:Ingen succé för satsning på heltidsjobb: ”Behövs mer tid”

Stora problem

Kvinnan säger att det fanns stora problem med vikarier, rotation av personal och dåligt bemötande. En del av problemen har hon själv sett, andra har hennes mamma berättat om.

– Personalen var arga och skällde på varandra. Inga av rutinerna verkade fungera. Det blev inte städat, inga aktiviteter, fel mat beställdes. De ordinarie blev sjukskrivna så det fanns ingen personal på plats som kunde rutinerna. Sen skulle personalen dessutom rotera mellan våningarna.

Trots att hon pratade med enhetschefen, som arbetade på boendet i ungefär två år, upplevde hon ingen förbättring.

– Jag har haft jättemånga möten med henne. Det kändes som att hon lyssnade men sen hände ingenting.

Vård- och omsorgsförvaltningen

I Mölndals stad finns en vård- och omsorgsförvaltning som bland annat ansvarar för stadens äldreboenden. Så här ser chefsorganisationen för äldreboenden ut.

En förvaltningschef: Eva Klang Vänerklint, som har det övergripande ansvaret för hela förvaltningen.

Två verksamhetschefer: Mariette Petric och Sara Dunér, som har ansvar för några äldreboenden var. De ska vara ett stöd för enhetscheferna. Fram till december 2020 var Mariette Petric ensam verksamhetschef för alla stadens äldreboenden.

Enhetschefer: På vissa äldreboenden finns bara en enhetschef, på andra finns flera chefer. Enhetscheferna är de som arbetar närmast verksamheten och har det dagliga ansvaret på sitt äldreboende.

Det är politikerna i vård- och omsorgsnämnden som har det yttersta ansvaret för verksamheten.

Många chefsbyten

I perioder fanns det två enhetschefer på Bifrosts äldreboende.

– Men hennes chefskollegor byttes ut hela tiden. Det kom någon som var bra och så skulle den flytta någon annanstans.

LÄS MER:Anna-Clara, 29, bor på äldreboende – politikern är inte nöjd med lösningen

Under 2020 var kvinnan även i kontakt med Mariette Petric, som då var verksamhetschef för alla kommunens äldreboenden.

– Jag hade kontakt med henne via mejl en eller två gånger när det var incidenter, för då tänker man att det kanske hjälper att prata med en högre chef. Men då hänvisade hon bara till enhetschefen.

Kvinnans känsla var att ingen ville ta ansvar.

– Cheferna visste men gjorde inget. Det är ett sånt fruktansvärt svek mot de här äldre människorna som inte har röster att påverka. Mest blir jag nog förbannad. Hur är det möjligt att det kan vara så här?

LÄS MER:Nytt café invigdes på Fässbergs äldreboende

Kläder och glasögon försvann

En annan anhörig, vars man bodde på en demensavdelning, riktar liknande kritik mot Mölndals stad. På grund av allt som hänt, och sorgen efter makens bortgång, vill hon dock inte ställa upp med namn och bild. Det känns för jobbigt att alla ska veta vem hon är.

Hennes man kom till Bifrost först 2020, men problemen började med en gång.

– När jag träffade honom utomhus första gången hade han någon annans kläder på sig, berättar hon.

Eftersom mannen bodde på äldreboendet under pandemin var det svårt att besöka honom, och kvinnan säger att hon fick olika besked kring besöksrutinerna. Samtidigt var det svårt att få tag på enhetschefen och att få information om hur hennes make mådde.

LÄS MER:Förslaget: Privat äldreboende och nya bostäder i Fågelsten

När hon väl fick träffa honom var han stapplig och mager. Vid ett tillfälle var hans skjorta sönderriven och hans glasögon var spårlöst försvunna. De kom fram först efter att han avlidit. Kvinnan upplevde även dåligt bemötande från några ur personalen.

– Han blev mycket sämre efter att han flyttat till boendet. Det gick så snabbt. Det värsta är att jag inte vet hur han kände. Han kunde inte uttrycka det.

Både hon och en annan närstående kontaktade enhetschefen vid upprepade tillfällen. Under sommaren 2020 vände de sig också till verksamhetschefen Mariette Petric.

– Hon lyssnade på min historia och jag vill påstå att hon var berörd. Men sen hände ingenting.

Vad tycker du hon borde ha gjort?

– Hon skulle ha gått in i detta direkt, utrett med en gång. Det har hon inte gjort.

Det här har hänt

I januari 2021 påbörjades utredningen om Bifrosts äldreboende. Då var det den nya verksamhetschefen, Sara Dunér, som hade informerat stadens socialt ansvariga samordnare. Det ledde till en lex Sarah-anmälan, som nu har skickats till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

I utredningen framgår att det funnits brister i många år. Det handlar bland annat om personal som suttit med sina telefoner i stället för att prata med de äldre, bristande bemötande och kunskap kring demens, äldre som fått fel mat, kläder och saker som försvunnit, avvikelser som inte dokumenterats, aktiviteter och promenader som inte genomförts och anhöriga som känt sig ifrågasatta och dåligt bemötta.

Anmälan skickades till IVO i april 2021. Inspektionen ska nu bedöma om Mölndals stad har gjort tillräckligt. I bedömningar och beslut fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.

Dröjde månader

Mariette Petric har inte ansvar för Bifrosts äldreboende längre – men hon hade det från februari 2016 till november 2020. Hon har tidigare sagt att hon inte känt till alla brister – något som hon står fast vid.

Mariette Petric.
Mariette Petric är en av två verksamhetschefer för stadens äldreboenden. Bild: Martin Björklund

– Jag är bedrövad, och så ledsen över det som hänt. Jag har haft viss information men inte all information.

Vilken information hade du?

– Jag har ju vetat om vissa saker, som att det försvunnit kläder och en del avvikelser. Där har jag haft en dialog med enhetschefen som vidtog vissa åtgärder, men det har tyvärr inte varit tillräckligt.

LÄS MER:Så många har dött i covid-19 på kommunens äldreboenden

Samtidigt medger Mariette Petric nu att hon kunde ha agerat tidigare. Under 2020 hade hon själv kontakt med anhöriga.

– Jag skulle ha gått in ännu mer i ärendet. Det är lätt att säga med facit i hand, men jag skulle ha gjort en lex Sarah-anmälan.

Varför gjorde du inte det?

– Det är svårt att svara på. Jag hade dialog med enhetschef men insåg inte hur allvarligt det var.

Görs åtgärder

De anhöriga som Mölndals-Posten pratat med frågar sig vad kommunen gör nu, för att liknande saker inte ska hända igen.

– Vi har avstämningsmöten med enhetscheferna en gång i månaden där vi tittar just på de här frågorna. Vad finns det för problem, är det något som cheferna behöver stöd i, hur ser personalsituationen ut och så vidare, säger Mariette Petric.

– Sen är det viktigt att vi lyfter såna här saker hela tiden. Vi uppmuntrar medarbetare, och anhöriga, att signalera om det finns problem.

Enhetschefen på Bifrosts äldreboende har, efter dialog med den nya verksamhetschefen, avslutat sin tjänst och arbetar inte längre som chef inom kommunen. Sedan 1 april finns en ny enhetschef på plats.

Vård- och omsorgsförvaltningen har också tagit fram en åtgärdsplan där det bland annat ingår personalutbildningar, att se över bemanningen och att anställa en äldrepedagog.

”Gagnar inte någon”

Den stora chefsomsättningen har lyfts fram som en viktig orsak till problemen på Bifrosts äldreboende. Vid flera tillfällen har chefer förflyttats för att de behövts på andra boenden i kommunen.

– Det man kan lära sig av detta är att när det finns behov på andra boenden, att man då tar ett extra varv och funderar på om man ska flytta chefer. Eller om man kan lösa det på ett bättre sätt. Att ha en stor chefsomsättning gagnar inte någon, säger Mariette Petric.

LÄS MER:Flera äldre for illa på boendet – nu får Mölndal hård kritik

Den anhöriga vars man dog på äldreboendet är glad att hon framförde sina synpunkter – och att det till slut ledde till en utredning.

– Nu har ju kommunen tagit tag i det här och det är väldigt bra, men det är viktigt att det inte händer igen. När min man dog ville jag helst bara glömma allting, men det kändes viktigt att berätta, säger hon.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS