Från Åby till Toltorp – här låg Mölndals första skolor

Att gå till skolan har inte alltid varit en självklarhet. 1782 byggdes det första skolhuset i Mölndal, där tio av socknens fattigaste barn skulle få undervisning. Efter det tog skolinvigningarna fart runt om i kommunen.

ANNONS
|

1842 fattades ett riksdagsbeslut om att införa en folkskolestadga i Sverige, som skulle sättas i verket inom fem år. Innan dess skedde viss skolundervisning i stugorna i bygden ”bland spinnrockar och vävstolar” samtidigt som människorna skötte sina sysslor i samma rum.

Åby först ut

Den första skolbyggnaden i Mölndal, Holtermanska på Åby gårds ägor, donerades 1782 av Martin Holterman till Fässbergs socken. Enligt donationen skulle undervisningen bedrivas för tio av socknens fattigaste barn.

LÄS MER:Ersätt inte de gamla husen med modernistiska glasbunkrar

Götiska Förbundets skola invigdes 1824. Den hade bekostats av Samuel Norberg, boktryckare och dåvarande ägare av de båda pappersbruken Schillerska och Korndal.

Båda dessa skolor var alltså i bruk innan folkskolestadgan infördes. Holtermanska var dessutom en av Sveriges första offentliga skolor på landsbygden.

ANNONS

1859 beslutade Fässbergs socken att uppföra tre skolor: Grevedämmet, Kärra och Fässberg.

Grevedämmets skola började byggas i augusti 1861, stod klar 1862 men invigdes först 1863. Då hade Fässbergs församling 2 000 invånare och byggandet av Grevedämmets skola var en stor händelse.

Brändes ned av brandkåren

Kärra skola invigdes 1863, sista läsåret var 1968-1969.

Även Fässbergsskolan invigdes 1863. Den var i bruk till 1971, då den brändes ned av Brandkåren vid en övning. Efter 100 år, dvs 1963, bytte skolan namn till Eklandaskolan.

Under andra halvan av 1800-talet inrättades också skolorna Klipphöjd vid Mölndals Övre och Ormås.

LÄS MER:Nu börjar rivningen av Rosendalskasernen: ”Klart i september”

En större skolbyggnad var Trädgårdsskolan, som togs i bruk i juli 1900. Den kostade 70 000 kr att bygga.

Trädgårdsskolan hade åtta rymliga skolsalar. Var och en av dem skulle kunna rymma sextio barn och så stora klasser lär också ha förekommit!

En kuriositet: Skolan hade en brunn i bottenvåningen. Byggnaden revs 1986.

Krokslätt får skola

Efter flera års planering invigdes Krokslätts Folkskola till höstterminen 1911. Den ståtliga skolbyggnaden ritades av arkitekten Rudolf Lange och kostnaden blev totalt 110 000 kr.

LÄS MER:Förslaget: Starta resursskola för elever som behöver extra stöd

Från början var således skolan i Krokslätt en folkskola men 1954 flyttades eleverna över till nyuppförda Sörgårdsskolan. Året därpå flyttade realskolan från Trädgårdsskolan in i folkskolans lokaler.

I början av förra seklet bosatte sig fler människor på Ryet och behovet av en skola ökade. Ryets skola invigdes 1913. Den rymde då fyra lärosalar och två lärarinnebostäder och kostade 26 000 kr att uppföra.

Stadens stolthet

En ny skola som skulle uppföras på Norénska ängen hade börjat diskuteras redan 1916. Centralskolan började byggas 1923 och invigdes den 4 mars 1925. Den blev stadens stolthet och här fanns även det kommunala badet!

LÄS MER:Från skola för andesvaga till ett av landets största vårdhem

Skolan hade 26 lärosalar samt specialsalar, materielrum, expedition och vaktmästarbostad.

Namnet ändrades senare till Kvarnbyskolan.

På nyåret 1918 beslöt skolrådet uppföra en skola i Toltorp. Innan dess hade skolundervisningen bedrivits i inhyrda privatbostäder. Snart blev lokalerna för små och en tillbyggnad av Toltorpsskolan invigdes den 9 januari 1932. Kostnaden var då 185 590 kr.

Ladda ner vår nyhetsapp!

1. Sök på ”Mölndals-Posten” i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm bland dina andra appar.

Kom ihåg att aktivera pushnotiser så att du aldrig missar en lokal nyhet.

ANNONS